LAISVOS DARBO VIETOS :

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ Automechanikos profesijos mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas :

Klasė  –  11-12 klasės.

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – taikomas darbo užmokesčio koeficientas pagal turimą kvalifikaciją,  darbo stažą ir krūvį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Automechanikos profesijos mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-09-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ Metalo technologinių darbų (profesijos)  mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas : Klasė  –  11-12 klasės.

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – taikomas darbo užmokesčio koeficientas pagal turimą kvalifikaciją,  darbo stažą ir krūvį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Metalo technologinių darbų (profesijos) mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-09-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/ Elektromechanikos profesijos  mokytojas

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas : Klasė  –  11-12 klasės.

Darbo krūvis  – pilnas darbo krūvis.

Kvalifikaciniai reikalavimai – aukštasis universitetinis/neuniversitetinis išsilavinimas; mokytojo kvalifikacija.

Darbo sutartis – neterminuota.

Darbo užmokestis – taikomas darbo užmokesčio koeficientas pagal turimą kvalifikaciją,  darbo stažą ir krūvį.

Darbuotojas reikalingas nuo 2018-09-01.

Pretendentai privalo pateikti gyvenimo aprašymą (CV)

Pasirinkti pretendentai bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai priimami

Dokumentai pateikiami elektroniniu paštu, nurodant į kurią darbo vietą pretenduojama: personalas@vavm.lt arba vavm@vavm.lt .

Pareigos : Elektromechanikos profesijos  mokytojas
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :
Skelbimas galioja iki :  2018-09-01
Kontaktinė informacija : +370 5 261 85 24

 

 

Darbo skelbimas: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla/  Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai

Įstaiga / įmonė : Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla
Skelbimo įvadas : Skelbiamas konkursas Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos  direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai  pareigoms eiti

Konkursą skelbia: Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla, biudžetinė įstaiga, Geležinio Vilko 16, LT-03163 Vilnius, tel. (8 52) 618524. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190971271.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigoms eiti (1,0 etatas).

Darbo pobūdis.

Direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai veiklą reglamentuoja Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos nuostatai, direktoriaus pavaduotojo infrastruktūrai pareigybės aprašymas,  darbo tvarkos taisyklės.

Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai:

 • organizuoja ūkio ir aptarnaujančiojo personalo veiklą ir kontrolę
 • vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus darbą, pildo reikiamą dokumentaciją,  atsako už Viešųjų pirkimų įstatymo vykdymą;
 • vykdo materialinių vertybių būklės  priežiūrą, apsaugą ir apskaitą;
 •  pildo turto priėmimo, perdavimo,  nurašymo dokumentus ir pateikia  buhalterijai;
 • organizuoja mokyklos aprūpinimą baldais, inventoriumi;
 • organizuoja švaros ir tvarkos palaikymą mokyklos patalpose ir teritorijoje;
 • dalyvauja rengiant ir vykdant  įvairius projektus;
 • kontroliuoja ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;
 • planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus;
 • laiku ir teisingai pildo buhalterinius dokumentus;
 • veda derybas su įvairiais materialinių išteklių bei paslaugų teikėjais, inicijuoja sutarčių sudarymą;
 •  analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

 • aukštasis išsilavinimas;
 • vadybinio/administracinio darbo patirtis;
 • Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, išmanymas;
 • geri informacinių technologijų naudojimosi įgūdžiai (Microsoft Office; Word, Excel, PowerPoint);
 • dokumentų rengimo,  valdymo bei archyvavimo įgūdžiai;
 • mokėti vertinti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją;
 • gebėti bendrauti anglų kalba;
 • gebėti bendradarbiauti, spręsti konfliktines situacijas, dirbti komandoje;
 • savarankiškai planuoti, organizuoti patikėtos srities veiklą.

Privalumai:

 • geri dokumentų valdymo įgūdžiai, gebėjimas dirbti su dokumentų valdymo sistemomis (DVS)
 • darbas su duomenų bazėmis;
 • svetainių administravimas su WordPress programa;
 • patirtis organizuojant ir vykdant projektus ir konkursus
 • vairuotojo pažymėjimas ;
 •  įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra
 • darbų, priešgaisrinės  saugos mokymų pažymėjimai;

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • užpildytą pretendento anketą (Pretendento anketos formos pavyzdys patvirtintas 2017 m.
 • birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 496);
 • savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes, kalbų žinojimą ir įgūdžius;
 • darbo patirtį (stažą)  patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas;
 • rekomendacijas.

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Pretendentas pateikia dokumentus asmeniškai.

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso

paskelbimo dieną (iki 2018 -04-24), Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje, kasdien  8.00 – 11.30 ir   11.30-15.00,  202 kab.

Pranešimas pretendentams: 

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Pareigos : Direktoriaus pavaduotojas infrastruktūrai  
Pareigybės rūšis : Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį
Adresas : Geležinio Vilko g. 16, Vilnius
Skelbimo publikavimo data :  2018-04-11
Skelbimas galioja iki :  2018-04-24
Kontaktinė informacija : Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ona Keršienė tel.: 8 5 261 9004,   el. paštas ugdymas@vavm.lt