MOKINIŲ TARYBA

2017-2018 m.m.

 –

Mokinių tarybos pirmininkas

KAROL ŠAFRANOVIČIUS

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojas

ARTŪR LIPNEVIČ

 

MOKINIŲ TARYBOS SEKTORIŲ VEIKLA

Lankomumo sektorius

NIKITA BRAGIN

Pažangumo sektorius

ROLANDAS SIDORENKA

Informacinis / organizacinis sektorius

GEORGIJ ŠEVCOV

Prevencinis sektorius

ERNEST DAŠKEVIČ