Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.

 

Mokymosi trukmė – 1 metai.

 

Baigę mokyklą gauna motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo diplomą, galimybę įgyti C ir CE kategorijų vairuotojo pažymėjimą bei 95 kodą.

 

Mokiniai mokosi:

 

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Valstybinis kodas M32104101
Kodas pagal ISCED 4541041
Lygmuo ir/ar tipas Pagrindinis profesinis mokymas
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Mokymosi trukmė ir forma 1  m., dieninė
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis nesuteikiamas
Suteikiama profesinė kvalifikacija
(aprašas pateiktas puslapio apačioje)
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo
Priėmimo metai, mokymosi forma, priimamų mokytis skaičius 2018, dieninė, 25
Švietimo sritis Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Anotacija arba apibūdinimas

Mokomasi bendrųjų (lietuvių kalbos kultūros ir specialybės kalbos, informacinių technologijų, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos, ekonomikos ir verslo pagrindų) ir specialybės (automobilių konstrukcinių medžiagų, automobilių ir autojunginių sandaros, automobilių ir autojunginių remonto, automobilių ir autojunginių techninės priežiūros, transporto geografijos, kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo, transporto logistikos, tarptautinių pervežimų sistemos, vairavimo autojunginiais taktikos, krovinių vežimo kelių transportu, muitinės procedūrų, saugos darbe, teisės pagrindų, vairuotojo darbo psichologijos, specialybės užsienio kalbos) dalykų.

Mokomoji praktika atliekama mokyklos dirbtuvėse ir laboratorijose, krovinių pervežimo įmonėse (dirbtuvėse, garažuose), muitinėje ir baigiamoji praktika atliekama tarptautinių pervežimų bendrovėse.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba bendrovėse, įmonėse, firmose užsiimančiose tarptautinių pervežimų veikla. Jis veža krovinius rytų ir vakarų Europos keliais tarptautiniais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir sandėliuose, bendrauja užsienio kalba. Moka techniškai aptarnauti autojunginius, atlieka vidutinio sudėtingumo remonto darbus, dirba su šiuolaikinėmis informacinėmis ir ryšio priemonėmis. Darbo sąlygos priklauso nuo įmonės dydžio automobilių parko naujumo, krovinių vežimo apimties

 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Sėkmingai baigę tarptautinių pervežimų vairuotojo ekspeditoriaus mokymo programą, įgyja tarptautinių pervežimų ekspeditoriaus kompetencijas:

– tvarkyti krovinių gavimo, pervežimo ir atidavimo apskaitos bei muitinės dokumentus;

-vairuoti krovinių pervežimo autotransporto priemones (autovairuotojo C ir CE kategorija);

-atlikti autotransporto priemonių techninę priežiūrą ir vidutinį remontą;

-naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio priemonėmis tarptautiniuose pervežimuose;

-bendrauti užsienio kalba profesinės veiklos tematika.

 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje motorinių transporto priemonių kroviniams vežti  C ir CE kategorijų vairuotojo kvalifikaciją bei 95 kodą, gali dirbti tiek individualiose įmonėse, tiek uždarosiose akcinėse bendrovėse, stambiose įmonėse, kurių veiklos sritis yra tarptautiniai pervežimai. 95 kodas būtinas vairuotojams, vežantiems krovinius komerciniais tikslais.

 

DSC_8564

DSC_8576