PRIĖMIMAS

2017 m. priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyks internetu. Norintieji įstoti prašymus turi registruoti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.


Prašymus galima registruoti nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. Galima pasirinkti 5 mokymo programas (profesinio mokymo įstaigas). Duomenys apie priėmimo rezultatus bus skelbiami rugpjūčio 24 d. Rugpjūčio 31 d. LAMA BPO svetainėje bus paskelbta, kiek liko laisvų vietų. Papildomas priėmimas vyks rugsėjo 6–15 d. Per papildomą priėmimą galima pasirinkti 3 programas.


Tokia pati priėmimo tvarka galioja visiems, pirmą kartą stojantiems į profesinio mokymo įstaigą: keturiolikmečiams, abiturientams, baigusiems aukštąją mokyklą.

 

Bendrojo priėmimo prašymus mokytis galima registruoti nuo birželio 1 d. atvykus į mokyklą arba LAMA BPO informacinėje sistemoje, kurios adresas skelbiamas tinklalapyje www.lamabpo.lt

Priėmimo į profesinio mokymo įstaigas tvarkos aprašas 2017

2017 bendrojo priėmimo terminai


BAIGUSIEJI 10 KLASIŲ TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

  • pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą (kodai 2001, 2005)
  • 2 sveikatos pažymas: 086/a forma ir 027-1/a forma;
  • 4 foto nuotraukas (3×4);
  • pasą (34-35 psl. kopiją) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopiją).

 

BAIGUSIEJI 12 KLASIŲ TURI PATEIKTI ŠIUOS DOKUMENTUS:

  • brandos atestatą (kodai 3014, 3015) ir jo priedą (kodas 3016);
  • sveikatos pažymą (086/a forma);
  • 4 foto nuotraukas (3×4);
  • pasą (34-35 psl. kopiją) arba asmens identifikavimo kortelę (jos kopiją);
  • jau įgytos specialybės DIPLOMO KOPIJĄ SU PRIEDAIS ARBA KVALIFIKACIJĄ

ĮRODANČIŲ DOKUMENTŲ KOPIJAS.


Stojamųjų egzaminų nėra.

Mokslas nemokamas.

Pažangiems mokiniams mokama nuo 10,26 iki 28,88 € dydžio stipendija, išskyrus siekiančius ne pirmos kvalifikacijos.

Mokiniams, baigusiems 12 klasių, mokslas trunka 1 arba 2 metus.

Praktinis mokymas vykdomas naujai įrengtame sektoriniame praktinio mokymo centre.

Mokiniams suteikiama galimybė apsigyventi mokyklos bendrabutyje. 

Mokyklos valgykloje mokiniai gali skaniai ir pigiai papietauti. 

 


Grįžti