PRIĖMIMAS  Į  FORMALIOJO  PROFESINIO  MOKYMO  PROGRAMAS  2018  M.

PRIĖMIMAS

TERMINAI

KOKIŲ DOKUMENTŲ REIKIA ?

SPECIALYBĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA

PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS