2018-2019 m. m. mokinių  priėmimas į formaliojo profesinio mokymo programas  baigtas.