PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, priėmimas vykdomas per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) informacinę sistemą www.lamabpo.lt  nuo 2018 m. birželio 1 d.

 

–>  PRAŠYMO PILDYMO INSTRUKCIJA PER LAMA BPO VIDEO )  <–

 

Priėmimo metu mokinys gali pateikti iki 3 pageidavimų, išrikiuodamas juos prioriteto tvarka.

 

Konsultavimas ir informavimas apie bendrojo priėmimo vykdymą teikiamas telefonais:  

85 2618524, 85 2619004,  Bukiškių skyriuje  –  85 2403631     EL.p.   vavm@vavm.lt

 

Jeigu reikia pagalbos registruojant prašymą internetu, atvykite į mokyklą adresu: Geležinio Vilko g. 16., 209 kabinetas. Konsultantas padės Jums pateikti prašymą (konsultuojame: pirmadienį – ketvirtadienį – 9-16 val., penktadienį – 9-14 val.).

Pageidaujančius  supažindinsime su mokymo aplinkomis,  programomis, atsakysime į Jūsų klausimus.

 

PIRMINIS PROFESINIS MOKYMAS

Formalusis pirminis profesinis mokymas teikiamas asmenims, turintiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą, Pirminio profesinio mokymo programose kartu su kvalifikacija galima įgyti ir vidurinį išsilavinimą.

 

TĘSTINIS PROFESINIS MOKYMAS

Formalusis tęstinis profesinis mokymas teikiamas asmenims, jau turintiems kvalifikaciją, tačiau norintiems ją tobulinti ar įgyti kitą kvalifikaciją.

Pasirinkusieji tęstinio formaliojo pirminio profesinio mokymo programas  gali nemokamai įgyti profesinę kvalifikaciją, mokydamiesi pagal pasirinktą programą 0.5 , 1 , 1.5 ar 2 metus.