PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.

 

Stojantieji, atvykdami pasirašyti sutartis, dokumentų priėmimo komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 

      1. Turimų išsilavinimo dokumentų kopijas (pagrindinio išsilavinimo pažymėjimą, brandos atestatą ir  jo priedą, diplomą, kvalifikacijos pažymėjimą). 

 

      2. Sveikatos pažymas (formas 027-1/a ir 086/a  stojantiems po 10 kl. ,  forma 086/a stojantiems po 12 kl.).

 * sveikatos pažymas privaloma pristatyti iki rugsėjo 3d.

 

      3. Keturias  foto nuotraukas (3×4 cm).

 

      4. Asmens tapatybės dokumento kopiją  (LR paso arba tapatybės kortelės).