PRIĖMIMAS Į FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMAS 2018 M.


 

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Priimame mokytis baigusius 10 klasių.
Vidurinis išsilavinimas įgyjamas gimnazijos skyriuje.
Praktinis mokymas vyksta sektoriniame praktinio mokymo centre.

Automobilių elektromechaniko

330071605

Automobilių mechaniko

330071606
Priimame mokytis baigusius 12 klasių.
Praktinis mokymas vyksta sektoriniame praktinio mokymo centre.

Automobilių elektros įrengimų remontininko  modulinė profesinio mokymo programa

M44071603

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

M44071601

Automobilių kėbulų remontininko  modulinė profesinio mokymo programa

 M44071604

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

M32104101

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

M44071605

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

M44072301

Programos, skirtos mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, vykdomos Sektoriniame praktinio mokymo centre ( Mokyklos  g. 21, Bukiškio k., Vilniaus raj.) ir pagrindinėje buveinėje ( Geležinio Vilko g. 16, Vilnius).

TĘSTINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Priimame mokytis turintinčius  kvalifikaciją

Praktinis mokymas vyksta sektoriniame praktinio mokymo centre

 

Automobilių elektros įrengimų remontininko  modulinė profesinio mokymo programa 

T43071603

Automobilių kėbulų remontininko  modulinė profesinio mokymo programa

 T43071604

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa

 T43071605

Technikos priežiūros verslo darbuotojo modulinė profesinio mokymo programa

 T43071602

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa

T32104101

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa

T43072301

Sukirpėjo-konstruktoriaus

T43072302

Programos, skirtos mokiniams, įgijusiems vidurinį išsilavinimą, vykdomos Sektoriniame praktinio mokymo centre ( Mokyklos  g. 21, Bukiškio k., Vilniaus raj.) ir pagrindinėje buveinėje ( Geležinio Vilko g. 16, Vilnius).