.

ERASMUS+ PROGRAMOS KA 1 PROJEKTAS „DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“

PROJEKTO Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933

2017 m. balandžio 3 d. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos pavaduotoja ugdymui Ona Keršienė ir automechanikų skyriaus vedėjas Mantas Smolnikovas išvyko į Daugų technologijos ir verslo mokyklos įgyvendinamo Erasmus+ programos mobilumo projekto „DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS “ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933 10 dienų trukmės darbo stebėjimo mobilumo vizitą Ispanijoje (priimančioji organizacija Sistema Practices s.l. (ESMOVIA)).

 

PROJEKTO TIKSLAS:
Tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą), kompetencijas plėtojant daugialypę kultūrą, gerbiant mokinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etinį tapatumą bei vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).


Grįžti