.

II kurso tėvų susirinkimo metu tėvai galėjo bendrauti su visais dalykų mokytojais, gauti konfidencialią informaciją apie jų vaiko pasiekimus ir poreikius. Gimnazijos skyriaus vedėja tėveliams skaitė pranešimą „Brandos egzaminų reikalavimai„.


Grįžti