.

Sektoriniame praktinio mokymo centre vyko susitikimas su įmonės Altas Direktoriumi ir jo komanda dėl bendradarbiavimo.

Įmonės atstovai susipažino su mokinių mokymosi galimybėmis,  sąlygomis. Stebėjo , kaip mokomasi naudojant elektroninį automechanikų ir elektromechanikų  vadovėlį, domėjosi  šiuolaikiška , mokyme naudojama naujausia technologine įranga, galimybėmis kelti autoserviso darbuotojų kvalifikaciją. Tarėsi su mokyklos vadovais dėl pameistrystės mokymosi formos įgyvendinimo.


Grįžti