.

Vasario 13 dieną mokyklos aktų salėje įvyko Lietuvos Nepriklausomybės  Atkūrimo Šimtmečio šventė „Istorijos kelias… tulpėmis sužydęs“.

Visa mokyklos bendruomenė giedojo tautišką giesmę – Lietuvos himną. Moksleiviai vaidino signatarus, kurie 1918 metų vasario 16 dieną pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės aktą. Jį perskaitė mokinys Laurynas Radatavičius, vaidinęs pirmąjį Lietuvos signatarą Joną Basanavičių. Visi mokiniai – signatarai pasirašė šį aktą. Vėliau mokiniai deklamavo eiles, dainavo dainas, išsakė pasveikinimus bei savo mintis, skirtas Lietuvai:

 

Lietuva, tu šiandien kaip paukštė išskleidei sparnus ir skrendi į naują šimtmetį, kasdien su ryto žara pasitikdama naują, prasmingą dieną. O iš paukščio skrydžio tu tokia panaši į širdį. Nedidelė tavo teritorija: kalvota, su žaliais laukais, su žydrais ežerais, virš arimų plazdančiais vyturiais. Nedidelė tavo teritorija, bet ir žmogaus kūne širdis nedidelė, bet neapsakomai svarbi. Tokia ir tu mums esi. O Lietuva. Būtent prieš šimtą metų tavo širdis suplakė taip gyvastingai, kad išgirdo ir apstulbo visa Europa. Tu atsistojai ant kojų, tu pakilai skrydžiui į naują, tikrąją istoriją: laisvą, didingą, kūrybingą… Šiandien mes žvelgiam į tave iš šimto metų perspektyvos, bet matome tave tokią jauną, kartais liūdną, kartais susimąsčiusią arba tokią nepaprastai motinišką. Tu mūsų širdis. Paklausykime, kaip tavo širdies plakimas virsta muzika, žodžiais, daina, padėka… Viskuo, kas telpa žodyje “Lietuva”.

Visi sveikinom vieni kitus ir džiaugėmės šia prasminga ir labai brangia švente.


Grįžti