.

Rugsėjo 3 – 10 dienomis mokykloje vyko I kurso mokinių (po 10 klasių) adaptacinė savaitė

 

Adaptacinės savaitės tikslas – padėti naujai atėjusiems I kurso mokiniams adaptuotis naujoje aplinkoje, pasijusti mokyklos bendruomenės nariais.

 

Grupių auklėtojai, psichologas, socialinė pedagogė, mokyklos administracija šios savaitės metu mokinius supažindino su ugdymosi aplinkomis, Mokinio elgesio taisyklėmis, kitais svarbiais dokumentais. Tačiau didžiausias dėmesys buvo skiriamas pačių mokinių tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, savęs ir kitų grupėje pažinimui, bendrų grupės taisyklių sukūrimui, mokinių poreikių nustatymui. Mokiniai galėjo išreikšti save ir pažinti draugus, atskleisti savo ir kitų gebėjimus įvairių psichologinių žaidimų forma.


Grįžti