Good Practice on the Move – pirmasis partnerių susitikimas Berlyne

  • Titulinis
  • Good Practice on the Move – pirmasis partnerių susitikimas Berlyne

Good Practice on the Move – pirmasis partnerių susitikimas Berlyne

Projekto Nr.  2018-1-DE02-KA202- 00 50 79


Projekto tikslas:  iliustruoti pavyzdžiais, kaip naudoti naujus įgūdžius automobilių sektoriuje profesiniame mokyme ir kokie mokymo metodai yra tinkami profesinio mokymo srityje skaitmeninimo ir technologijų naujovių akivaizdoje.

 

Spalio 22 – 24 d. vyko pirmasis projekto partnerių iš septynių šalių susitikimas Berlyne. Susitikime mūsų mokyklą atstovavo anglų k. mokytoja Lilija Pusvaškienė ir profesijos mokytojas Martynas Skulskis. Projekto koordinatoriai iš BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH suplanavo įtemptą susitikimo darbotvarkę. Pirmąją susitikimo dieną po partnerių prisistatymų buvo patarta bendra projekto vizija, tikslai, taikymo sritys ir rezultatai, buvo sutarta dėl sąvokų, užduočių pasiskirstymo, veiklos planavimo ir tvarkaraščio koregavimo. Pirmąją vizito dieną taip pat įvyko bendrų geros praktikos kriterijų nustatymas ir koncepcijų darbo koordinavimas.

 

Antrąją vizito dieną vizito dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje apie reikalavimus, keliamus profesinio mokymo įstaigoms (taip pat ir aukštojo mokslo institucijoms) dėl skaitmeninimo ir technologinių naujovių.

 

Projekto partneriai pasidalino gerąja patirtimi, kokios iniciatyvos jau egzistuoja profesinių gebėjimų ugdymui, supažindino su esama  švietimo institucijų ir verslo įmonių bendradarbiavimo skaitmeninimo srityje praktika.

 

Projekto koordinatoriai suorganizavo vizitus po Hochschule für Technik und Wirtschaft partnerių instituciją ir Innung des Kraftfahrzeuggewerbes partnerių institucijas, supažindino su institucijose vykdomomis mokymo programomis ir skaitmeninimo praktika.

 

Sekančiam projektiniam susitikimui kiekvienas projekto partneris parengs savo pateiktos gerosios praktikos aprašymą pagal projekto koordinatorių parengtą formą, remdamasis susitikime aptartais gerosios praktikos kriterijais.

 

Sekantis projekto susitikimas planuojamas vasario mėn. 20 d. Susitikimą organizuos projekto partneris

Pia Società San Gaetano institucija Italijoje.