SIUVĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • SIUVĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas  P43072303 – skirta pirminiam profesiniam mokymui

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Baigę mokyklą gauna siuvėjo  profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43072301 –

skirta tęstiniam profesiniam mokymui

Mokymosi trukmė – 1,5 metai, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna siuvėjo  profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø  Įvadas į profesiją,

Ø  Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø  Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Ø  Pasiruošimas siuvimo procesams

Ø  Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas

Ø  Juosmeninių drabužių siuvimas

Ø  Petinių drabužių be pamušalo siuvimas

Ø  Petinių drabužių su pamušalu siuvimas

Ø  Drabužių siuvimas pagal užsakymus

Ø  Įvadas į darbo rinką

Pasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø  Pasiruošimas siuvimo procesams

Ø  Drabužių detalių sukirpimas ir siuvimas

Ø  Juosmeninių drabužių siuvimas

Ø  Petinių drabužių be pamušalo siuvimas

Ø  Petinių drabužių su pamušalu siuvimas

Ø  Drabužių siuvimas pagal užsakymus

Pastabos

Tęstinio profesinio mokymo programose darbuotojų saugos ir sveikatos mokymas integruojamas pagal poreikį į kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirtus modulius.

MOKYMO DALYKAI

Pagal siuvėjo programą mokoma: siuvimo pagrindų technologijos, saugiai dirbti su universaliomis ir specialiomis siuvimo mašinomis,  audinių sukirpimo, drabužių konstravimo pagrindų, drabužių dekoratyvinės apdailos, , individualaus drabužio siuvimo, drabužių siuvimo su primatavimu, drabužių taisymo, siuvinių medžiagų. Atlikti praktikos mokiniai siunčiami į įvairias įmones.

DARBO APRAŠYMAS

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Mokinys, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, geba priimti užsakymą, suderinti drabužio modelį su užsakovu. Atsižvelgiant į drabužio konstrukciją, parenka audinį, įdėklines medžiagas, siūlus ir furnitūrą. Sukerpa drabužį, numato drabužio siuvimo technologiją ir darbo eigą. Paruošia drabužį pirmajam primatavimui, pritaiko drabužį užsakovo figūrai. Priklausomai nuo modelio sudėtingumo, antrojo primatavimo metu atlieka papildomas korekcijas. Atlieka meninį drabužių dekoravimą, baigiamuosius siuvimo darbus, galutinį drabužio drėgminį šiluminį apdorojimą.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje bei specialiuose kursuose. Įgijęs darbo patirties siuvėjas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, įsteigti įmonę.

Skip to content