AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • AUTOMOBILIŲ ELEKTROS ĮRENGIMŲ REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Programos valst. kodas M43071601

Mokymosi trukmė – 3 metai, 110 kreditų

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.
Baigę mokyklą gauna brandos atestatą ir automobilių elektros įrengimų remontininko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas M44071603

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių elektros įrengimų remontininko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071603

Mokymosi trukmė – 1 metai, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių elektros įrengimų remontininko profesinio mokymo diplomą

Mokiniai mokosi įgiję pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Vidurinio ugdymo ir specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Metalo technologinių darbų atlikimas

Ø Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių važiuoklės elektros įrenginių  priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Įvadas į darbo rinką / Praktika įmonėje

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata

Ø Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Pasirenkamieji moduliai:

Ø Automobilio vairavimas

Ø Elektroninių valdymo blokų programavimas

Ø Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika

Ø Papildomos elektros įrangos montavimas

Ø Kėbulo techninė priežiūra

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Metalo technologinių darbų atlikimas

Ø Automobilių variklių elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø OTTO variklių maitinimo ir uždegimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Dyzelinių variklių maitinimo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių transmisijos elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių važiuoklės elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių elektros įrangos priežiūra ir taisymas

Ø Automobilių apsaugos, komforto ir pasyvaus saugumo sistemų elektros įrenginių priežiūra ir taisymas

Ø Įvadas į darbo rinką

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.Mokomoji praktika atliekamos mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių elektros įrengimų remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio elektrinių ir elektroninių prietaisų ir sistemų diagnostikos, techninės priežiūros, gedimų paieškos ir jų šalinimo darbus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas mokės patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti vidutinio sudėtingumo ardymo ir surinkimo darbus, naudodamas matavimo ir technologinę įrangą, diagnostikos priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti elektrinių ir elektroninių prietaisų gedimus, juos pašalinti laikydamasis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus; parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių elektros įrengimų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų srities programas.