AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas P43071602

Mokymosi trukmė – 1.5 metai, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių kėbulo remontininko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071607

Mokymosi trukmė – 1 metai, 70 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių kėbulo remontininko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Bendrieji moduliai:

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 mokymosi kreditas

Ø Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5 mokymosi kreditai

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 mokymosi kreditai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Automobilių kėbulų techninės būklės vertinimas

Ø Automobilių kėbulų išrinkimas ir surinkimas

Ø Automobilių kėbulų deformacijų šalinimas, detalių virinimas

Ø Automobilio kėbulo dažymas, dengimas antikoroziniu mišiniu

Ø  Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

Pasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Automobilių kėbulų techninės būklės vertinimas

Ø Automobilių kėbulų išrinkimas ir surinkimas

Ø Automobilių kėbulų deformacijų šalinimas, detalių virinimas

Ø Automobilio kėbulo dažymas, dengimas antikoroziniu mišiniu

Ø  Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių kėbulų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią kėbulo ir jo detalių diagnozavimo, kėbulo geometrijos nustatymo, jo remonto, paruošimo dažymui, dažų parinkimo ir dažymo įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse, kuriose atliekami atliekami automobilių kėbulų techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių kėbulų remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilių kėbulų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių kėbulų remontininkas geba skaityti brėžinius, schemas ir daryti eskizus, atlikti techninius matavimus, parinkti konstrukcines medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, ardyti ir surinkti automobilius, remontuoti automobilio kėbulą, vizualiai įvertinti automobilio kėbulo būklę pagal išorinius požymius, matuoti automobilio kėbulą matavimo priemonėmis, parinkti kėbulo remonto technologiją, keisti automobilio kėbulo detales, paruošti automobilio kėbulą dažymui ir atlikti smulkius dažymo darbus, prižiūrėti automobilio kėbulo dažų dangą, dengti automobilio kėbulą antikorozine danga. Žino saugaus darbo reikalavimus.

Būsimasis specialistas geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, techninėmis matavimo priemonėmis, moka darbe pritaikyti ekonomikos ir verslo žinias. Automobilių kėbulų remontininkas geba mandagiai ir kultūringai bendrauti su klientu. Jis geba valstybine kalba paaiškinti klientui jo transporto priemonės techninę būklę, jos įtaką eksploatavimo saugumui ir ekologiškumui, geba pateikti klientui tikslią ir išsamią informaciją apie nustatytus automobilio kėbulo dangos defektus, jų šalinimo būdus, trukmę ir paslaugų kainas.

Automobilių kėbulų remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: loginis mąstymas, kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, atsakingumas, bendravimo kultūra.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių kėbulų remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių kėbulų techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių kėbulų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių kėbulų remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.

Skip to content