AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • AUTOMOBILIŲ KĖBULO REMONTININKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas M44071604

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių kėbulo remontininko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071604

Mokymosi trukmė – 1 metai, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių kėbulo remontininko profesinio mokymo diplomą

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Metalo technologiniai darbai

Ø Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

Ø Automobilių kėbulo techninės priežiūros darbai

Ø Automobilių išrinkimas ir surinkimas

Ø Automobilių kėbulo diagnostika

Ø Automobilių kėbulo remontas

Ø Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas Automobilių kėbulo dažymas

Ø Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

Ø Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

 

Pasirenkamieji moduliai:

Ø Kelių eismo taisyklės

Ø Specializuotas antikorozinis kėbulo apdorojimas

Ø  Automobilių kėbulo padengimas plėvele ir meninis dažymas

Ø Automobilių langų keitimas ir remontas

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Metalo technologiniai darbai

Ø Metalinių ir nemetalinių medžiagų suvirinimas ir litavimas

Ø Automobilių kėbulo techninės priežiūros darbai

Ø Automobilių išrinkimas ir surinkimas

Ø Automobilių kėbulo diagnostika

Ø Automobilių kėbulo remontas

Ø Metalinių paviršių paruošimas dažymui ir dažymas Automobilių kėbulo dažymas

Ø Automobilių kėbulo deformacijų šalinimas be dažymo

Ø  Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių kėbulų remontininko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią kėbulo ir jo detalių diagnozavimo, kėbulo geometrijos nustatymo, jo remonto, paruošimo dažymui, dažų parinkimo ir dažymo įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse, kuriose atliekami atliekami automobilių kėbulų techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių kėbulų remontininkas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilių kėbulų diagnostikos, techninės priežiūros ir remonto darbus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Automobilių kėbulų remontininkas geba skaityti brėžinius, schemas ir daryti eskizus, atlikti techninius matavimus, parinkti konstrukcines medžiagas, atlikti šaltkalvio darbus, ardyti ir surinkti automobilius, remontuoti automobilio kėbulą, vizualiai įvertinti automobilio kėbulo būklę pagal išorinius požymius, matuoti automobilio kėbulą matavimo priemonėmis, parinkti kėbulo remonto technologiją, keisti automobilio kėbulo detales, paruošti automobilio kėbulą dažymui ir atlikti smulkius dažymo darbus, prižiūrėti automobilio kėbulo dažų dangą, dengti automobilio kėbulą antikorozine danga. Žino saugaus darbo reikalavimus.

Būsimasis specialistas geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, techninėmis matavimo priemonėmis, moka darbe pritaikyti ekonomikos ir verslo žinias. Automobilių kėbulų remontininkas geba mandagiai ir kultūringai bendrauti su klientu. Jis geba valstybine kalba paaiškinti klientui jo transporto priemonės techninę būklę, jos įtaką eksploatavimo saugumui ir ekologiškumui, geba pateikti klientui tikslią ir išsamią informaciją apie nustatytus automobilio kėbulo dangos defektus, jų šalinimo būdus, trukmę ir paslaugų kainas.

Automobilių kėbulų remontininkui svarbios šios asmeninės savybės: loginis mąstymas, kruopštumas, dėmesio koncentracija, nuoseklumas, atsakingumas, bendravimo kultūra.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių kėbulų remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių kėbulų techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių kėbulų remontininko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių kėbulų remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.