AUTOMOBILIŲ MECHANIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • AUTOMOBILIŲ MECHANIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Programos valst. kodas M43071604

Mokymosi trukmė – 3 metai, 110 kreditų

Įgyjamas vidurinis išsilavinimas ir specialybė.
Baigę mokyklą gauna brandos atestatą ir automobilių mechaniko profesinio mokymo diplomą.

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas M44071601

Mokymosi trukmė – 2 metai, 110 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių mechaniko profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071605

Mokymosi trukmė – 1 metai, 90 kreditų

Baigę mokyklą gauna automobilių mechaniko profesinio mokymo diplomą.

Mokiniai mokosi įgiję pagrindinį išsilavinimą (10 kl.)

Bendrųjų ir specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Įgijusiems pagrindinį išsilavinimą (10 kl.) ir įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Įvadas į profesiją

Ø Metalo technologiniai darbai

Ø Variklių techninė priežiūra ir remontas

Ø „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Ø Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Ø Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

Ø Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Ø Įvadas į darbo rinką / Praktika įmonėje

Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Ø Darbuotojų sauga ir sveikata

Ø Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Pasirenkamieji moduliai:

Ø Kelių eismo taisyklės

Ø Kėbulo techninė priežiūra ir remontas

Ø Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių ir valdiklių diagnostika

Ø Automobilio kompiuterinių tinklų diagnostika

Ø Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Metalo technologiniai darbai

Ø Variklių techninė priežiūra ir remontas

Ø „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir remontas

Ø Transmisijos techninė priežiūra ir remontas

Ø Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas

Ø Stabdžių techninė priežiūra ir remontas

Ø Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas

Ø Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Automobilių mechaniko kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Mokomoji praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centro, turinčio šiuolaikiškiausią techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto įrangą, praktinio mokymo dirbtuvėse, automobilių servisuose, autocentruose, autotransporto įmonėse ir įmonėse, kuriose atliekami automobilių techninės priežiūros, diagnostikos ir remonto darbai.

DARBO APRAŠYMAS

Automobilių mechanikas reikalingas šalies pramonės ir verslo įmonėse, autocentruose ir autoservisuose, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Kvalifikuotas specialistas žinos ekonomikos ir verslo vystymo pagrindus, išmanys įmonės veiklos principus; gebės savarankiškai ir laiku atlikti pavestas užduotis; išmanys automobilio sandaros pagrindus; gebės atlikti automobilio mazgų ir sistemų techninės priežiūros, gedimų diagnozavimo ir jų šalinimo darbus; gebės tinkamai prižiūrėti savo darbo vietą ir kultūringai aptarnauti klientus.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Būsimas specialistas mokės patikrinti automobilio techninę būklę, atlikti automobilio kasdienę ir periodinę techninę priežiūrą, atlikti ardymo ir surinkimo darbus, naudojant matavimo ir technologinę įrangą, gedimų diagnozavimo ir jų pašalinimo priemones; atlikti šaltkalvystės, suvirinimo ir litavimo darbus; nustatyti automobilio mazgų ir sistemų gedimus, juos pašalinti laikantis darbo technologijų, žmonių saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir gamtosaugos reikalavimų; dirbti kompiuteriu ir naudotis reikiama programine įranga praktikoje; bendrauti ir konsultuoti klientus (ir užsienio kalba); parinkti tinkamas eksploatacines medžiagas ir komponentus, juos pakeisti; braižyti ir skaityti darbo brėžinius ir įvairias schemas; pildyti ir tvarkyti reikiamus dokumentus.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Tobulėjant automobilių techninės priežiūros, diagnozavimo ir remonto technologijoms, reikalingas kvalifikuotas specialistas, galintis diagnozuoti automobilių techninę būklę ir atlikti kokybišką jų remontą tiek didelėse, tiek smulkiose autoremonto įmonėse. Asmenys, įgiję automobilių mechaniko kvalifikaciją, galės dirbti automobilių remonto paslaugas teikiančiose įmonėse arba vykdyti individualią veiklą. Baigus šią programą mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų srities programas.