MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas M32104101
Mokymosi trukmė – 1 metai, 60 kreditų

Reikalavimai profesinei patirčiai – asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus. Mokymosi metu asmuo turi turėti arba siekti įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Baigę mokyklą gauna motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T32104101
Mokymosi trukmė – 6 mėn., 20 kreditų

Kiti reikalavimai: Asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų mažiaus ir turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

Baigę mokyklą gauna motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:
Ø Įvadas į profesiją
Ø Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
Ø Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas
Ø Darbuotojų sauga ir sveikata
Ø Transporto priemonių sandara
Ø Transporto priemonių, transporto priemonių junginių eksploatacija
Ø Krovinių pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas
Ø Saugus ir ekonomiškas transporto priemonės vairavimas
Ø Pavojingos situacijos kelyje
Ø Netinkamų veiksmų darbe teisinės pasekmės
Ø Darbo ir poilsio režimai
Ø Krovinių vežimo dokumentacija
Ø Pavojingųjų krovinių vežimas
Ø Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

Pasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:
Ø C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas.
Ø Krovinių vežimas komerciniais tikslais (95 kodas, asmenims sulaukusiems 21 metų amžiaus).
Ø Įvadas į darbo rinką/ praktika įmonėje

Kvalifikacijos įgijimas

Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

Praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centre, autodrome, turinčiame specialią vairaivimo aikštelę ir keliuose, kuriuose įgyjami praktinio vairavimo įgūdžiai.

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą vairuotoją, sugebantį savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

Darbo aprašymas

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas reikalingas šalies verslo įmonėse, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo darbo priemonės yra C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinė transporto priemonė, motorinių transporto priemonių junginys kroviniams vežti, įrankiai ir įranga techninei motorinės transporto priemonės priežiūrai, krovimo įranga ir kt.

Profesiniai gebėjimai

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

Profesinės perspektyvos

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais (asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą su Europos Bendrijos kodu (95)). Įgiję šią kvalifikaciją, asmenys galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse.

Skip to content