.

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

Išsamus programos aprašymas nuorodą į KPMPC puslapį

 

Programos video


 

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T32104101

Mokymosi trukmė – 6 mėn., 20 kreditų

Kiti reikalavimai: Asmuo, siekiantis įgyti šią kvalifikaciją, turi būti ne jaunesnis kaip 21 metų mažiaus ir turėti teisę vairuoti  B kategorijos transporto priemonę. Privalu atlikti sveikatos profilaktinį patikrinimą ir turėti galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą

Baigę mokyklą gauna motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo diplomą

Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø C ir CE kategorijų motorinės transporto priemonės eksploatavimas ir vairavimas

Baigus šį modulį yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę laikyti teorinių žinių ir praktinių transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų patikrinimo egzaminą VĮ ,,Regitra“.

Ø Krovinių vežimas komerciniais tikslais (95 kodas, asmenims sulaukusiems 21 metų amžiaus)

Baigus šį modulį yra išduodamas pažymėjimas, suteikiantis pradinę kvalifikaciją vežti krovinius komerciniais tikslais.

Ø Įvadas į darbo rinką

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Programoje numatomas teorinis ir praktinis mokymas.  Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo kvalifikacija suteikiama mokiniui, baigusiam visą mokymo programą ir pasiekusiam numatytus mokymo tikslus. Mokinio profesinio pasirengimo lygis nustatomas pagal profesinio mokymo žinių ir kompetencijų vertinimo rezultatus.

 

Praktika atliekama mokyklos sektorinio praktinio mokymo centre, turinčiame autodromą, kuriame įgyjami praktiniai vairavimo įgūdžiai.

 

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojui parengti, kuris gebėtų savarankiškai eksploatuoti ir vairuoti C ir CE kategorijų motorinę transporto priemonę, vežti krovinius komerciniais tikslais.

 

DARBO APRAŠYMAS

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas reikalingas šalies verslo įmonėse, susivienijimuose bei individualiose įmonėse. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo darbo priemonės yra C1, C1E, C ir CE kategorijų motorinė transporto priemonė, motorinių transporto priemonių junginys kroviniams vežti, įrankiai ir įranga techninei motorinės transporto priemonės priežiūrai, krovimo įranga ir kt.

 

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojas dirba įmonėse, užsiimančiose vežimų veikla vidaus ir užsienio maršrutais. Jis veža krovinius tinkamiausiais maršrutais, tvarko krovinio dokumentus muitinės postuose ir muitinės sandėliuose. Vairuoja ir techniškai prižiūri automobilius, furgonus ir sunkvežimius, skirtus prekėms, skysčiams ir sunkiems kroviniams vežti ilgais ir trumpais atstumais. Atlieka nesudėtingą transporto priemonių remontą, organizuoja kapitalinį remontą ir priežiūrą, naudojasi šiuolaikine telekomunikacine įranga. Atlieka arba padeda atlikti saugų prekių pakrovimo, uždengimo ir iškrovimo darbus, naudojant įvairius kėlimo ar savivarčius prietaisus.

 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgiję šią kvalifikaciją asmenys, turintys vairuotojo pažymėjimą su Europos Bendrijos kodu (95), galės dirbti kelių transporto ir kitose autoparką turinčiose įmonėse. Darbas reikalauja fizinės ištvermės. Darbas gali būti organizuojamas pamainomis. Darbo metu privaloma prisisegti skiriamąjį ženklą, gali būti reikalaujama dėvėti specialiuosius darbo drabužius.