SUKIRPĖJO-KONSTRUKTORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA

  • Titulinis
  • SUKIRPĖJO-KONSTRUKTORIAUS MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA
Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43072302

Mokymosi trukmė – 8 mėn., 50 kreditų

Kiti reikalavimai: turėti siuvėjo kvalifikaciją arba neformaliuoju ir (arba) savaiminiu būdu įgytas siuvėjo kvalifikaciją sudarančias kompetencijas

Baigę mokyklą gauna sukirpėjo-konstruktoriaus profesinio mokymo diplomą

Mokiniai mokosi

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Privalomieji moduliai:

Ø Juosmeninių drabužių konstravimas ir sukirpimas

Ø Moteriškų petinių drabužių konstravimas ir sukirpimas

Ø Vyriškų petinių drabužių konstravimas ir sukirpimas

Ø Automatizuotas drabužių projektavimas

Ø  Drabužių konstravimas pagal užsakymus

Ø Įvadas į darbo rinką

KVALIFIKACIJOS ĮGIJIMAS

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam sukirpėjui-konstruktoriui, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo paslaugas, ir konstruoti drabužius, parengti automatizuotai projektuoti drabužius, konstruoti drabužius pagal užsakymus.

BŪSIMO DARBO SPECIFIKA

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Sukirpėjo-konstruktoriaus profesijai reikalingos asmeninės savybės: kruopštumas, kantrybė, atidumas, darbštumas, kūrybingumas, vaizduotė, gebėjimas piešti ir komponuoti, derinti spalvas, gebėjimas prisitaikyti prie užduočių kaitos, gebėjimas bendrauti, emocinė pusiausvyra.

Sukirpėjo-konstruktoriaus darbo priemonės yra sukirpimo įrankiai, siuvimo mašinos, drėgminio šiluminio apdorojimo įranga, konstrukcinių brėžinių, modeliavimo konstrukcijų bei lekalų sudarymo priemonės.

MOKYMO DALYKAI

Pagal sukirpėjo-konstruktoriaus programą mokoma: modeliavimo pagrindų, savarankiškai konstruoti ir sukirpti juosmeninius, moteriškus ir vyriškus petinius drabužius, automatizuotai projektuoti drabužius, konstruoti drabužius pagal užsakymus. Atlikti praktikos mokiniai siunčiami į įvairias įmones.

DARBO APRAŠYMAS

Sukirpėjo-konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Mokinys, įgijęs sukirpėjo-konstruktoriaus kvalifikaciją, geba priimti užsakymą, suderinti drabužio modelį su užsakovu. Atsižvelgiant į drabužio konstrukciją, parenka audinį, įdėklines medžiagas, siūlus ir furnitūrą. Sukerpa drabužį, numato drabužio siuvimo technologiją ir darbo eigą. Paruošia drabužį pirmajam primatavimui, pritaiko drabužį užsakovo figūrai. Priklausomai nuo modelio sudėtingumo, antrojo primatavimo metu atlieka papildomas korekcijas. Atlieka meninį drabužių dekoravimą, baigiamuosius siuvimo darbus, galutinį drabužio drėgminį šiluminį apdorojimą.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, sukirpti ir konstruoti drabužius individualiai bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje bei specialiuose kursuose. Baigusieji programą mokslą gali tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų srities programas.

Skip to content