.

Diskusija su darbdavių atstovais apie bendradarbiavimo galimybes

 

2019 m. vasario mėn. 14 d. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Sektoriniame praktinio mokymo centre įvyko mokyklos vadovybės susitikimas su verslo įmonių atstovais.

 

Susitikime buvo aptartas bendradarbiavimas su verslo įmonėmis, išklausyti atstovų pastebėjimai. Taip pat daug dėmesio buvo skirta pameistrystės mokymo formos diegimui. VAVM direktorė Elena Pelakauskienė pristatė VAVM įgyvendinamą projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ ((TTT4WBL)), kurio tikslas – skatinti įmonių meistrų ir profesinio mokymo specialistų tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Susitikimo dalyviai sutiko, kad ši mokymo forma yra perspektyvi ir turi būti vystoma visos šalies mastu. Lietuvoje buvo suorganizuota 15 mokymų profesinio mokymo specialistams ir įmonių atstovams, kurių metu buvo gvildenami įvairūs sėkmingos pameistrystės diegimo aspektai. Verslo įmonių atstovai paminėjo, kad ir jie dalyvautų mokymuose apie sėkmingą pameistrystės diegimą.


Grįžti