.

Vilniaus Automechanikos ir Verslo Mokykla

Apvalus stalas – diskusija

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla (toliau – VAVM) kartu su partneriais įgyvendina projektą „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje“ (angl. Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning (TTT4WBL)) (toliau – Projektas). Projekto tikslas – skatinti įmonių meistrų profesinį tobulėjimą, mokant profesinio mokymo įstaigų mokinius darbo vietoje. Projekto metu parengta Tutorių mokymo programa (toliau – Programa), pagal kurią suorganizuoti 312 įmonių meistrų ir profesijos mokytojų mokymai.

 

Rugsėjo 11 d. įvyko Lietuvos profesinio švietimo įstaigų asociacijos posėdis, kurio metu buvo aptarta pameistrystės mokymo formos situacija Lietuvoje, diskutuota apie rengiamą patvirtinti pameistrystės tvarką, pasidalinta TTT4WBL projekto pravestų mokymų nauda.

 

Kadangi Lietuvoje dar nedaug įmonių bendradarbiauja su mokyklomis, taikydamos pameistrystės mokymo formą, Lietuvos profesinio švietimo įstaigų tarybos nariai išsakė papildomų mokymų poreikį, siekiant populiarinti Europoje pripažintą mokymo formą.


Grįžti