.

 

Good Practice on the Move – ketvirtasis partnerių susitikimas Vilniuje

 

Projekto Nr.  2018-1-DE02-KA202- 00 50 79

 

Projekto tikslas:  iliustruoti pavyzdžiais, kaip naudoti naujus įgūdžius automobilių sektoriuje profesiniame mokyme ir kokie mokymo metodai yra tinkami profesinio mokymo srityje skaitmeninimo ir technologijų naujovių akivaizdoje.

 

Rugsėjo 23 – 25  d. vyko ketvirtasis projekto partnerių iš septynių šalių susitikimas Vilniuje. Susitikime dalyvavo 14 projekto dalyvių. Buvo suplanuota intensyvi trijų dienų susitikimo programa. Pirmąją susitikimo dieną buvo patartas projekto veiklų vykdymo progresas, kiekvienas projekto partneris pristatė įvykdytas projekto veiklas ir įvykdytą projekto veiklų sklaidą. Partneriai iš Prancūzijos ANFA organizacijos pristatė jų vykdyto tyrimo apie skaitmeninės medijos naudojimą švietimo įstaigose, skaitmenines priemones ir reikalingas ateities kompetencijas. Kiekviena projekto dalyvė organizacija užpildė pateiktą klausimyną apie gebėjimų stiprinimo koncepcijas savo  institucijose ir priemones, reikalingas koncepcijų įgyvendinimui (gerosios patirties naudojimo planai, reikalinga papildoma įranga, reikalingos papildomos mokytojų kompetencijos, bendradarbiavimo su verslo įmonėmis ir aukštojo mokslo institucijomis galimybės). Klausimynai buvo aptariami bendroje diskusijoje. Po projektinių veiklų, projekto partneriai apsilankė  Lietuvos Respublikos Seime, apžiūrėjo Vilniaus senamiestį ir skanavo lietuviškų tautinių patiekalų lietuviškų patiekalų restorane.

 

Antrąją susitikimo dieną vyko diskusijos apie partnerių užpildytus klausimynus. Projekto koordinatoriai iš BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH pristatė reikalavimus tarpinei projekto ataskaitai ir paprašė visų partnerių indėlio. Po pietų buso suplanuotas vizitas į inovatyvią įmonę UAB „Altas“. Įmonės pasiekimai, augimo mąstai ir pasiekti rezultatai paliko projekto partneriams didelį įspūdį. Diena užsibaigė vizitu į Trakus ir apsilankymu senojoje kibininėje.

 

Paskutinę vizito dieną buvo kalbama apie pasirengimą sekančiam projektiniam mokymo vizitui pas partnerius Association Nationale pour la Formation Automobile institucijai Paryžiuje. Taip pat buvo  aptariamos sekančios projekto veiklos, pasiskirstoma užduotimis. Projekto koordinatoriai ir vėlei priminė būtinybę tinkamai viešinti projekto veiklas.

 

Kitas projekto susitikimas planuojamas lapkričio mėn. 24 – 28 d. Susitikimą organizuos projekto partneris Association Nationale pour la Formation Automobile.


Grįžti