.

Vilniaus Automechanikos ir Verslo Mokykla

Tarptautinė konferencija apie mokymosi darbo vietoje plėtrą

 

Nuo 2015 m. Lietuva, Latvija ir Estija kartu organizuoja bendrus renginius, taip pat ir mokymosi vizitus, skirtus skleisti ir populiarinti pameistrystę ir mokymąsi darbo vietoje. Latvijos, Lietuvos ir Estijos ministerijos įsipareigojo bendradarbiauti įgyvendinant ES iniciatyvas, įkurtas Baltijos pameistrystės ir mokymosi darbo vietoje aljansas (BAfA). Siekiant tolesnio bendradarbiavimo, Latvijos švietimo ir mokslo ministerija pakvietė Lietuvos švietimo sektoriaus atstovus spalio 30 d. dalyvauti 3-čiame Europos bendraamžių mokymosi platformos (European Peer Learning Platform on VET) susitikime.  Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklą, dalyvaujančią  TTT4WBL projekte, konferencijoje atstovavo mokyklos direktorė Elena Pelakauskienė ir projekto veiklų vadovė Lilija Pusvaškienė.

 

Plenarinės sesijos metu ,  buvo pristatyta naujausios profesinio mokymo raidos tendencijos Latvijoje. Taip pat buvo pristatyti keli daugiašaliai bendradarbiavimo projektai, plėtojantys naujus profesinio mokymo metodus, pavyzdžiui, Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų įgyvendintas „Erasmus +“ projektas „Baltijos medienos pramonės įgūdžiai – Europos profesinio mokymo kokybė“ („Skilled-up“).

 

„TTT4WBL“ projektą pristatė projekto koordinatorė Inta Baranovska (Nacionalinis švietimo centras), pagrindinė trenerė Vita Žunda („Baltic Bright“) ir Ilze Buligina (Latvijos švietimo ir mokslo ministerija). Jų pristatymą papildė projekto vaizdo įrašas apie WBL valdymą Latvijoje. Projekto novatoriškas požiūris į WBL dėstytojų rengimą sudomino konferencijos dalyvius.

 

Pristatymuose ir vėlesnėse diskusijose Berlyno memorandumo šalių atstovai iš Vokietijos, Italijos, Graikijos, Portugalijos ir Latvijos pasidalino savo patirtimi apie savo šalių WBL trenerių rengimą – mokymo kursų organizavimą, programos turinį ir sertifikavimą.

 

Dalyvavimas konferencijoje leido susipažinti su gerąja pameistrystės diegimo patirtimi ir atskirose šalyse kylančiomis problemomis,  sustiprino matymą, kad WBL skandus įgyvendinimas  yra tema, aktuali visos Europos mąstu.


Grįžti