.

Tolerancijos švyturys

Tolerancijos švyturio simbolis neatsitiktinis, nes švyturys kaip simbolis reiškia pagalbą, jis rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, „neužplaukti ant seklumos“, priimti kitokį žmogų, gerbti kitokius požiūrius.

 

Lapkričio 11-15 dienomis mokykloje vyko įvairūs Tolerancijos dienos paminėjimo užsiėmimai. Pamokų ir grupių valandėlių metu vyko diskusijos, mokiniai piešė, gamino su švyturiu susijusias menines kompozicijas ir koliažus, rašė rašinius.

 

Džiaugiamės, kad mes išmokome šiek tiek būti pakantesniais ir gebančiais suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo.


Grįžti