.

„Ar šeima yra vertybė“

2019 m. lapkričio 25 – lapkričio 29 dienomis mokykloje vyko prevencinė savaitė „Tavo gyvenimas – tavo rankose“, kurios tema: „Ar šeima yra vertybė“. Pirmo kurso mokiniams vyko edukacinė paskaita – diskusija tema: „Žmogaus gyvybės kultūra. Gyvybės vystymasis iki gimimo, neplanuotas nėštumas, išeitys bei pasekmės“. Įvairių dalykų mokytojai savo pamokų metu vedė pokalbius – diskusijas temomis: „Kuriu savo gyvenimą pats“, „Šeimos samprata“, „Aš ir mano šeima. Šeimos vertybių samprata“, „XXI amžiaus šeimos funkcijos“, „Darna ir pasitikėjimas šeimoje“, „Mano busimos šeimos modelis“, „Opozicijų vaidmuo kūrinyje Faustas ir Margarita“, „Vaikų vaidmuo šeimoje“.

 

Gruodžio 1-oji – pasaulinė kovos su AIDS diena

 

Mokykloje vyko viktorina ”AIDS: geriau žinoti 2019“. Joje dalyvavo pirmo kurso mokinių komandos. Mokiniai pasidalijo ne tik savo turimomis žiniomis, bet ir pasipildė naujomis.


Grįžti