.

Dalyvavimas rekomendacijų rengimo susitikime Helsinkyje

 

Eina į pabaigą ES Erasmus+ programos projekto „Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir meistrų rengimas mokyti darbo vietoje (TTT4WBL) veiklos.

 

Parengta profesinio mokymo įstaigų specialistų ir  įmonių tutorių (meistrų) mokymo programa ir metodinė medžiaga, apmokyti virš 800 tutorių  trijose šalyse rengiamos rekomendacijos naujam Baltijos politinio dialogo lygmenyje dėl meistrų/tutprių mokymo darbo vietoje.

 

2020 m. sausio mėn 9 – 10 d Helsinkyje, projekto partnerio JAMK Taikomųjų mokslų universitete, vyko projekto partnerių atstovų susitikimas dėl pameistrystės (Work based learning) mokymo formos sėkmingo įgyvendinimo rekomendacijų valdžios institucijoms, rengimo.

 

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklą susitikime atstovavo Jolanta Zabietienė, projekto ekspertinės darbo grupės narė ir Lilija Pusvaškienė, projekto veiklų vadovė.

 

Susitikimo metu aptarti klausimai:

 

Projekto partnerių JAMK atliktas tyrimas, projekto suvestinė ataskaita (TTT4WBL Summary publication), tandeminio mokymo būdas,  samprata, nauda ir poveikis, smulkaus ir vidutinio verslo (SVV)  žemėlapiai, tutorių kompetencijų profilis, Baltijos šalių memorandumo dėl bendro tutorių kompetencijų profilio galimybė.

 

Projekto partneriai pristatė atliktą tyrimą pagal projekte dalyvavusių tutorių apklausas projekto pradžioje ir pabaigoje. Pats projektas ir pagal jį įgyvendinti mokymai buvo įvertinti labai gerai.. Vykdant tyrimą trijose šalyse, pastebėti skirtumai. Lietuvoje – mokymo įstaigos buvo aktyvesnės už įmones. Tutoriai įvertino, kad sutiko savo partnerius, kurie yra iš skirtingos institucinės kultūros. Svarbu pažymėti, kad tutoriai po mokymų geriau suprato ir įvertino darbo rinkos poreikius ir jų svarbą mokyme.

 

Susitikimo Helsinkyje dalyviai nagrinėjo parengtą Projekto suvestinę ataskaitą ir teikė siūlymus dėl jos patikslinimo ir papildymo,  rengiant ją pateikti Projekto baigiamojoje konferencijoje, vyksiančioje sausio 23-24 d. Rygoje.

Aptartas Tandeminio mokymo būdas,  samprata, nauda ir poveikis. Kalbėta, kad projekto tikslas – tandeminis (profesijos mokytojo ir profesijos meistro kartu) mokymas, akcentuota,  kokį poveikį turėjo ar gali turėti tandemo mokymas įvairiuose lygiuose – asmens,  mokymosi, šalies, Baltijos regiono, EU ir už jos ribų. Susitikimo dalyviai sutarė, kad reikia užtikrinti tęstinumą ir sekti, kaip bus vykdomi tolesni mokymai. Politinio poveikio ir rekomendacijų aprašymą turės susiderinti 3 Baltijos šalių, dalyvaujančių projekte,  ministerijos.

 

Aptartas projekto metu bendrai parengtas bendras Baltijos šalių kompetencijų profilio projektas. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija organizavo kompetencijų profilio peržiūrėjimą. Latvijos švietimo ir mokslo ministerija pasiūlė Rygoje pasirašyti Baltijos šalių memorandumą dėl vieningo šalių tutorių kompetencijų profilio.

 

Susitikimas buvo labai darbingas, aptarti esminiai projekto veiklas apibendrinantys klausimai.

 

Daugiau informacijos apie projektą  ir projekto naujienos tinklapyje https://ttt4wbl-project.eu/


Grįžti