.

Įvyko respublikinis metodinis renginys automechanikus mokantiems profesijos mokytojams

Kovo 4 d. Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla organizavo metodinį renginį Lietuvos automechanikus mokančių profesijos mokytojų bendruomenei „Variklinių transporto priemonių sektoriaus inovatyvūs mokymo ir vertinimo resursai“. Mokyklą dalyvavimu pagerbė visų Lietuvos PM mokyklų, turinčių automechanikos skyrius, delegatai bei verslo atstovai.

 

Renginio metu buvo pristatytas E-įrankis automechanikų profesinėms kompetencijoms vertinti ES patirties kontekste (angl. „E-tool for assessing the professional competences of Car Mechanics in the context of EU experience“). Šis interaktyvus internetinis resursas, aktualus transporto, o konkrečiau automobilių mechanikos sektoriui startuoja 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje. Projektas vykdytas Erasmus+ Strateginių Partnerysčių Inovacijoms rėmuose. Projektą finansavo Europos Sąjunga.

 

E-įrankio automechanikų profesinėms kompetencijoms vertinti pagalba būsimieji automechanikai mokymosi metu galės vertinti savo įgyjamų žinių ir įgūdžių lygį ir numatyti veiklų kryptis reikiamų praktinių gebėjimų įgyjimui. Taip pat specialistai, dirbantys transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto įmonėse  turės galimybę įsivertinti praktinių veiklų, susijusių su tiesioginėmis pareigomis, atitikimą techninės priežiūros ir remonto atlikimo technologiniams reikalavimams ir gamintojų rekomendacijoms. Tokiu būdu ši priemonė ne tik suteikia galimybę patikrinti praktines žinias ir gebėjimus, bet atlieka mokomosios medžiagos funkciją, tuo įgalindama gerinti įmonių paslaugų kokybę ir kliento pasitenkinimo atlikta paslauga lygį, mažinti gamybinių klaidų kiekį ir prisidėda prie bendrojo vidaus produkto augimo Lietuvoje ir Europoje. Sukurtas resursas įgalina nuotolinį mokymą/ąsi bei mokymąsi visą gyvenimą.

 

Labai aktyviai į Sklaidos renginį įsijungė ne tik VAVM Projekto kūrėjų komanda, bet ir Vilniaus Technologijų ir Dizaino kolegija. Kolegija be kūrybinio darbo, buvo atsakinga ir už projekto kokybės užtikrinimą. Renginio metu sudarėme technines sąlygas dalyviams E-įrankį, skirtą automechanikams, išbandyti praktiškai, išklausėme atsiliepimus, atsakėme į klausimus.

 

Pranešimus skaitė: projekto E-įrankis automechanikų profesinėms kompetencijoms vertinti ES patirties kontekste koordinatorė Edita Rumbutė, VAVM Praktinio mokymo vadovas ir projekto darbo gupės narys Tadas Klevas ir dr.Deividas Navikas (Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija).

 

Antroje dienos pusėje susirinkusiems priminėme apie „Elektroninę mokymo(si) priemonę, skirtą automobilių techninės priežiūros ir remonto specialistams rengti“, sukurtą prieš 5 metus, svarstėme apie tolimesnes priemonės naudojimo galimybės profesiniame mokyme Lietuvoje. Pranešėjai: VAVM profesijos mokytojai-ekspertai Vitalij Kabelis ir Apolinaras Bružas.

 

Renginio metu taip pat skaitytas pranešimas „Variklinių transporto priemonių sektoriaus specialistų ruošimo kokybės gerinimo aspektai, priemonės, galimybės“. Pranešėjas VAVM Praktinio mokymo vadovas Tadas Klevas.

 

Informaciją parengė: Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos projektų vadovė Edita Rumbutė

Nuotraukos: renginio organizatorių

 

 

 


Grįžti