Nuotolinis mokymas

Mieli mokyklos mokytojai, mokiniai,

 

Nuo 2020 m. kovo 30 d. mokymo procesas vykdomas nuotoliniu būdu.

Mokiniai dvi savaites atostogavo. Mokytojai atsakingai, intensyviai ruošėsi nuotolinio mokymo vykdymui. Vadovai teikė mokytojams siūlymus kaip kokybiškai organizuoti mokymo procesą.

Mokymo procesas vyks pagal numatytus ugdymo planus. Mokinių dalyvavimas ugdymo procese bus stebimas, fiksuojamas, vertinami pasiekimai.

Suprantu, kad prasidėjus mokymo procesui nuotoliniu būdu, bus nesklandumų, neaiškumų.

Turėkime kantrybės, supratingumo, pagarbos vieni kitiems.

Tik nuoširdus susitelkimas bendram darbui padės įveikti atsiradusias kliūtis.

 

Griežtai laikykitės karantino taisyklių, saugokime save ir savo artimuosius! Būkime sveiki!

 

Mokyklos direktorė Elena Pelakauskienė

 

Stebėkime informaciją mokyklos internetinėje svetainėje, skiltyje Nuotolinis mokymas

ir el. dienyne TAMO.

Galerija