.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė sprendimą pratęsti karantino laikotarpį iki 2020 m. gegužės 11 d.

Karantino metu:

 

  1. Mokymas vykdomas nuotoliniu būdu.
  2. Praktinis mokymas įmonėse nevykdomas, išskyrus mokymą pameistrystės būdu, kai su mokiniu yra sudaryta pameistrystės mokymo sutartis ir pameistrystės darbo sutartis.
  3. „B kategorijos“ praktinio vairavimo mokymai nevykdomi.
  4. Veikla autodrome nevykdoma.

 


Grįžti