Pasaulinė savižudybių prevencijos diena 2020

  • Titulinis
  • Pasaulinė savižudybių prevencijos diena 2020

Pasaulinė savižudybių prevencijos diena 2020

 Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos II kurso mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai rugsėjo 10 dieną jungėsi prie „Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos“ renginių. Užsiėmimų metu aptarta pozityvaus savęs vertinimo reikšmė asmenybei, savivertės sąsaja su žmogaus pasitenkinimu gyvenimu, minčių įtaka jausmams, pagalbos ir pagarbos draugui ir artimajam svarba. Grupelėse atliktos praktinės užduotys – aptartos gyvenimiškos jaunimo situacijos, ieškota galimų sprendimo būdų.