Atsakingų asmenų kontaktai

Nuotolinio mokymo organizavimas:
pavaduotoja ugdymui Ona Keršienė
el. p. ugdymas@vavm.lt,   tel. 8 620 41273

Nuotolinio mokymo vykdymas:
Profesinio mokymo
Mokykloje:
Automechanikų skyriaus vedėjas Mantas Smolnikovas
el. p. automechanikuskyrius@vavm.lt,    tel. 8 600 89717

Sektoriniame praktinio mokymo centre:
Praktinio mokymo vadovas Tadas Klevas
el. p. klevastadas@vavm.lt,  tel. 8 5 240 3644

Bendrojo ugdymo, prisijungimo prie TAMO dienyno
Gimnazijos skyriaus vedėja Ilona Venčkauskaitė
el. p. gimnazijosskyrius@vavm.lt, tel. 8 5 261 9004

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos įgyvendinimas
Bukiškių skyriaus vedėja Laimutė Baronienė
el. p. bukiskiuskyrius@vavm.lt,  tel. 8 616 90488

Pagalbos mokiniui specialistai:

 Socialinė pedagogė Vita Žukauskaitė

El. p. socpedagogas@vavm.lt

Psichologė Inga Bielovienė

El. p. psichologas@vavm.lt, tel. 8 664 52824

Skaitmeninių technologijų administratoriai:
Mokykloje:
IT specialistas Denis Metelica
el. p. inžinierius@vavm.lt,  tel. 8 664 58906

Sektoriniame praktinio mokymo centre, Bukiškių skyriuje:
IT specialistas Arūnas Michėjus
el.p. inzinieriusbs@vavm.lt  tel. 8 664 56834

Bibliotekos veikla:
Bibliotekos vedėja Marytė Petravičienė
el.p. biblioteka@vavm.lt  tel. 8 664 36776