Apie mus

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla – profesinio mokymo įstaiga, veiklą pradėjo 1965 metais. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga, kurios savininkė yra Lietuvos Respublika. Kaip įstaigos savininkės teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Įstaigos pagrindinė paskirtis – teikti vidurinį išsilavinimą, formalųjį pirminį, tęstinį profesinį ir neformalųjį profesinį mokymą. Mokymas vykdomas pagal vidurinio ugdymo ir profesinio ugdymo programas, išduodami kvalifikaciją ir mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai. Mokymo kalba – lietuvių.

Profesinio mokymo organizavimo formos:

  • mokyklinė profesinio mokymo organizavimo forma;
  • pameistrystės profesinio mokymo organizavimo forma.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla turi padalinį – Bukiškių skyrių, įsteigtą 2015 metais, adresu – Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Avižienių sen., Vilniaus r. Bukiškių skyriuje mokymas vykdomas pagal formaliojo pirminio ir tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas.

Turtinga mokyklos techninė bazė: puikiai įrengtos siuvimo, drabužių konstravimo, šaltkalvystės, automobilių techninės priežiūros ir remonto dirbtuvės, kelių eismo taisyklių, automobilių įrenginių bei bendrojo lavinimo dalykų mokymo kabinetai, šiuolaikiškos informacinių technologijų ir multimedijos klasės.

70% programos laiko skiriame praktiniams įgūdžiams 7000 m2 ploto Sektoriniame praktinio mokymo centre, kuriame įrengta 17 praktinio mokymo dirbtuvių skirtingiems mokymo programų praktiniams įgūdžiams įgyti.

Patobulinti praktinius vairavimo įgūdžius Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla kviečia moderniame, mokyklai priklausančiame autodrome.

Baigusieji mokyklą sėkmingai dirba įvairiose įmonėse, kuria nuosavą verslą, kiti tęsia mokslą kolegijose bei aukštosiose mokyklose.

Mokykla turi bendrabutį, adresu Geležinio Vilko g. 14, Vilnius.

MOKYKLOS VIZIJA

Atvira naujovėms, nuolatinei kaitai, orientuota į šalies ekonomikos poreikius mokykla, rengianti savarankiškus aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

MOKYKLOS MISIJA

Ruošti kvalifikuotus specialistus, sudarant galimybę kartu su profesine kvalifikacija įgyti vidurinį išsilavinimą.

Tobulinti mokymo procesą, atsižvelgiant į šalies ekonominius, socialinius ir specifinius profesinio mokymo veiksnius.

Didinti mokymo paslaugų efektyvumą, diegiant naujas technologijas, įgyvendinant modulinį mokymą, savarankišką mokymąsi, projektinę veiklą, skatinant verslumą ir ekonominį raštingumą.

VERTYBĖS

Abipuse pagarba grįstas bendravimas.

Atsakingumas už savo veiklos rezultatus.

Visų bendruomenės narių partnerystė.

    Turite klausimų? Rašykite

    Skip to content