BRANDOS ATESTATAI BUS SKAITMENINIAI

  • Titulinis
  • BRANDOS ATESTATAI BUS SKAITMENINIAI

NUO 2023-05-01 profesinio mokymo diplomai ir BRANDOS ATESTATAI bus  SKAITMENINIAI

Lietuvos mokyklų absolventai ir abiturientai nuo 2023 metų gaus skaitmeninius brandos atestatus. Tai numatyta pakeistoje Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkoje

 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d1fbbd75bc5d11ed924fd817f8fa798e?jfwid=fphezkvt6

Naujoji pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarka įsigalios nuo 2023 m. gegužės 1 d.

Iš Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro bus išduodami skaitmeniniai profesinio mokymo diplomai, brandos atestatai, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimai.

Mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus absolventai galės atsispausdinti, peržiūrėti, atsisiųsti, o pametus ar kitaip praradus, nebereikės prašyti mokyklos išduoti dublikato ir atvykti jo pasiimti į mokyklą.

Skaitmeniniai pažymėjimai,  profesinio mokymo diplomai ir brandos atestatai bus laikomi išduotais, kai, mokyklai juos sudarius, bus įregistruoti Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registre. Visiems skaitmeniniams pažymėjimams ir brandos atestatams bus suteiktas registracijos numeris.

Mokiniai  ir absolventai tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungę prie registro, galės peržiūrėti jiems išduotą mokymosi pasiekimus įteisinantį dokumentą, jį atsisiųsti ir atsispausdinti popieriuje.

Asmenims, kurie neturi galimybės tapatybės atpažinimo priemonėmis prisijungti prie Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos registro, pateikus prašymą,  mokykla  persiųs elektroniniu paštu ar atspausdins.

Skip to content