.

ĮSPŪDŽIAI PO DARBO STEBĖJIMO VIZITO LEIPCIGE
ERASMUS+ PROGRAMOS KA 1 PROJEKTAS „DARBUOTOJŲ ĮGŪDŽIŲ TOBULINIMAS“ PROJEKTO Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos, Daugų technologijos ir verslo mokyklos bei Klaipėdos turizmo mokyklos mokytojai 2016 m. gruodžio 4-13 dienomis dalyvavo mobilumo veikloje, susijusioje su darbo stebėjimu pagal „Erasmus+“ programos projektą „Darbuotojų įgūdžių tobulinimas“ Nr. 2016-1-LT01-KA102-022933 (Priimančioji organizacija Vokietijoje –Wisamar Bildungs gesellschaft gemeinnützige GmbH, Leipcigas).
Projekto tikslas: tobulinti darbuotojų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje (profesijos mokytojų, darbuotojų atsakingų už profesinio mokymo proceso organizavimą), kompetencijas plėtojant daugialypę kultūrą, gerbiant mokinių socialinį, kultūrinį, kalbinį ir etinį tapatumą bei vertinti namų aplinkos vaidmenį ir šeimos vertybių skirtumus bendraujant su mokiniais ir jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
Projekto dalyviai – Jolanta Gaižutienė ir Audrius Šimelis – lankėsi Sächsische Bildungs agentur (Saksonijos žemės švietimo skyriuje), BSZ 1 ir Susanna-Eger-Schule, nevyriausybinėse įstaigose KAUSA-Servicestelle, Mosaike, Jugendmigrationsdienst, kur domėjosi, kaip taikomi ugdymo metodai dirbant su kitokios tautybės, rasės, tikėjimo bei kultūros mokiniais, sužinojo su kokiais iššūkiais gali tekti susidurti teikiant jiems socialinę pagalbą. Stebėjo, kaip mokytojai dirba su imigrantais, padeda jiems integruotis į visuomenę.
Patobulino praktinius įgūdžius vertinant žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendraujant su asmeniu ir jo aplinka, kartu su atsakingu asmeniu organizuojant žmogiškuosius bei kitus galimus išteklius, vykdant prevencinę veiklą ir organizuojant ugdymo procesą bei socialinių paslaugų teikimą, atsižvelgiant į kultūrinius ir socialinius skirtumus.
Patobulino bendrakultūrines kompetencijas: susipažino su Vokietijos kultūra, istorija, tradicijomis, papročiais (lankėsi Berlyno ir Drezdeno miestuose) bei bendrąsias kompetencijas: bendravimo ir bendradarbiavimo, užsienio kalbų vartojimo.


Grįžti