UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

  1. Grupių, besimokančių pagal profesinio mokymo programas kartu su vidurinio ugdymo programa (3 – 4 gimnazijos klasės, VMP), paskirstymas kursais:
Programos pavadinimas I kursas/

3 gimn. kl.

II kursas/

4 gimn. kl.

III kursas
Automobilių mechaniko mokymo programa – 330071606 AV18/1,

AV18/2,

AV18/3,

AV18/4

AEV17/1, AEV17/2, AEV17/3, AEV17/4

Mechanikų pogrupiai

AV16/1, AV16/2,

AV16/3,

AV16/4,

AV16/5

Automobilių elektromechaniko

mokymo programa – 330071605

EV18/1,

EV18/2,

EV18/3

EV17/7 ir

AEV17/1, AEV17/2, AEV17/3, AEV17/4,

Elektromechanikų pogrupiai

EV16/1,

EV16/2

 

  1. Grupių, besimokančių pagal profesinio mokymo programas (mokymosi trukmė 1 ir 2 metai (110 kreditų), PMP), paskirstymas kursais:

 

 

Programos pavadinimas I kursas II kursas
Automobilių mechaniko modulinė mokymo programa – M44071601 A18/1,

A18/2

MA17/1,

MA17/2

Automobilių elektromechaniko mokymo programa – 440071612 E17/1,

E17/2

Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa – M440071603 E18/1,

E18/2,

E18/3

Automobilių kėbulų remontininko modulinė mokymo programa -M440071604 K18

 

  1. Grupių, besimokančių pagal tęstinio profesinio mokymo programas paskirstymas kursais:

 

Programos pavadinimas I kursas
Automobilių elektros įrengimų remontininko mokymo programa – T43071603 TE 18
Automobilių kėbulų remontininko modulinė mokymo programa – T43071604 K18
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa – T32104101 TMTP18/1,

TMTP18/2

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43072301; TS18/1,

TS18/2

Sukirpėjo konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T43072302 TSK18