Iš mokyklos istorijos Bukiškes

Iš mokyklos istorijos

Kiekvienas miestas, miestelis, mokykla turi savo istoriją, savo kelio pradžią. Mūsų mokykla savąjį kelią pradėjo prieš 70 metų. Šis laikotarpis švietimo įstaigai nėra trumpas: nueitas kelias ženklintas įvairiais istoriniais vingiais, atlaikyta ne viena reformų audra. 1944 metai. Dar vyko II pasaulinis karas, tačiau sovietų valdžia pradėjo atkurti žemės ūkį Lietuvoje, o tam buvo reikalingi specialistai.

1944 m. lapkričio mėnesio 24 dieną Lietuvos TSR Liaudies Komisarų taryba ir Lietuvos KP(b) CK biuras priėmė nutarimą Nr. 44, kuriuo Lietuvos žemės ūkio liaudies komisariatas buvo įpareigotas organizuoti penkias žemės ūkio mokyklas Lietuvoje: Bukiškių, Veprių, Raguvėlės, Plungės ir Karmėlavos. Pirmoji šiame sąraše – Bukiškių mokykla.  Pagal šį nutarimą Bukiškių mokykla turėjo parengti 150 traktorininkų. Taip pat šiame nutarime nurodyta aprūpinti mokyklas būtinomis mokymo priemonėmis, skirti 100 – 200 ha žemės mokomiesiems ūkiams. Šio nutarimo pagrindu pradėjo veikti ir ruošti žemės ūkio specialistus Bukiškių žemės ūkio mechanizacijos mokykla Nr.1.

Mokykla buvo įkurta buvusiame Radvilų, o vėliau generolo Božerano dvaro pagrindiniame pastate. Čia buvo įrengtos mokymo klasės, administracijos kabinetai, biblioteka, bendrabutis.

1944 m. pabaigoje – 1945 pradžioje į mokyklą pradėjo rinktis pirmieji moksleiviai, panorę tapti traktorininkais. Jie atvyko iš tolimiausių Lietuvos vietų: Rokiškio, Kupiškio, Anykščių, Merkinės, Plungės, Rietavo, Sedos, Ramygalos ir, žinoma, iš Vilniaus krašto. Moksleiviai buvo įvairaus amžiaus, išsilavinimo, skirtingų tautybių. Nuo pat pirmųjų gyvavimo dienų mokykla daugiatautė, joje buvo mokoma lietuvių ir rusų kalbomis.

Pirmaisiais mokyklos egzistavimo dešimtmečiais moksleiviai mokėsi ir gyveno pagal griežtą dienotvarkę, kuri buvo nustatoma direktoriaus įsakymu. Diena prasidėdavo 6.30 kėlimusi, o baigdavosi 23.00 signalu miegoti. Moksleiviai turėjo griežtai laikytis dienotvarkės, be leidimo negalėjo palikti mokyklos, už tai grėsė pašalinimas iš mokymo įstaigos. Mokyklos teritorijoje moksleiviai vaikščiojo rikiuote, vilkėjo vienodą uniformą. Pirmuosius 20 mokyklos gyvavimo metų nebuvo griežtos naujųjų mokslo metų pradžios. Buvo mokomasi visus metus. Mokymosi trukmė buvo labai įvairi: 3, 5, 6 mėnesiai, 1 – 1,5 metų. Moksleiviai buvo priimami į jau sukomplektuotas grupes.

Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais trūko technikos: senais vikšriniais bei ratiniais traktoriais mokyklą aprūpindavo Mašinų Traktorių Stotys. Iš Raudondvario, Vievio, Rudaminos instruktoriai gautą techniką atsiveždavo patys, kartais kelyje užtrukę savaitę. Traktoriai dažnai gesdavo, juos tekdavo remontuoti. Pirmąjį naują traktorių DT – 54 mokykla išvydo 1949 m.

5 – 6 dešimtmetyje mokykloje buvo rengiami įvairiausių specialybių žemės ūkio darbininkai:

– traktorininkai,

– MTS mechanikai,

– linų kombainininkai,

– traktorininkų brigadų brigadininkai,

– naftos bazės vedėjai,

– tepalų regeneravimo meistrai,

– kombainininkai – mechanikai,

– žuvininkystės meistrai,

– gyvulininkystės fermų mechanizatoriai.

7-o dešimtmečio pradžioje Lietuvoje buvo labai populiarūs žemės melioravimo darbai. Darbams su melioracijos mašinomis reikėjo specialistų, todėl mokykla pradėjo ruošti melioratorius. 1960 m. kovo mėnesį buvo sukomplektuotos penkios pirmosios melioratorių grupės. 150 moksleivių atvyko mokytis iš visos Lietuvos, nes tuo metu melioratorių specialybės darbuotojų kitos mokyklos neruošė.

Mokykloje daugėjo naujos technikos, stiprėjo mokymo bazė. 1962 m. pastatomos naujos mokomosios dirbtuvės.

1964 m. mokykla reorganizuota į kaimo profesinę technikos mokyklą Nr.1. Tais pačiais metais pastatytas naujas mokyklos korpusas ir sporto salė. Iki to laiko atskiros patalpos fizinio lavinimo pamokoms nebuvo – pamokos vykdavo lauke arba bet kurioje laisvoje klasėje. Naujajame pastate puikavosi 12 naujų kabinetų, erdvi valgykla. Pasikeitė mokymosi trukmė. Moksleiviai mokėsi dvejus bei vienerius metus. Tuo metu kasmet priimdavo apie 200 moksleivių mokytis plataus profilio traktorininkų – mašinistų, melioracijos darbų mechanizatorių specialybių.

1977 m. mokykla reorganizuota į vidurinę kaimo profesinę mokyklą Nr.1, įvestas vidurinis mokymas, mokslo metų trukmė pailgėjo iki 3 metų. Kasmet buvo priimama apie 300 moksleivių. Mokykloje vienu metu mokėsi apie 1000 moksleivių, kurie įgydavo plataus profilio traktorininkų – mašinisto, melioracijos darbų mechanizatoriaus, automobilių vairuotojo ir sodininkės – daržininkės specialybes.

Merginos noriai rinkosi naują sodininko – daržininko specialybę. Nuo 1981 m. pradėtos formuoti atskiros merginų grupės.

Išaugus moksleivių skaičiui pastatytas 4 aukštų mokomasis priestatas ir didžiulė sporto salė, modernus bendrabutis ir naujos mokomosios dirbtuvės.

1984 – 1989 m.m. mokykla vadinama vidurine kaimo profesine technikos mokykla Nr.61.

1989 m. keičiamas mokyklos pavadinimas – Bukiškių Žemės ūkio mokykla. Panaikinamas vidurinis mokymas, moksleivių skaičius žymiai sumažėja. Tuo laikotarpiu mokoma naujų specialybių: namų ūkio meistro ir namų ūkio ekonomės. Mokytis šių specialybių buvo priimami mokiniai, baigę devynias klases. Mokslas truko dvejus metus ir 8 mėnesius.

1992 m. atkuriamas mokomasis ūkis, kuriame auginamos grūdinės kultūros, įvairios daržovės, vyksta praktiniai užsiėmimai. Moksleiviai iš pačių užaugintų daržovių gamina įvairų maistą, konservuoja. 1994 m. atkurta ferma.

1997 m. vėl  įvestas vidurinis mokymas.

Šiuo metu, kai mūsų šalis integravosi į Europos Sąjungą, mokykla pakeitė savo veidą.

Labai paklausios naujos specialybės: automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, kelių statybos ir priežiūros darbuotojo, suvirintojo, tarptautinių vežimų vairuotojo ekspeditoriaus.

Tapome žymūs, pradėję dalyvauti įvairiuose tarptautiniuose projektuose: PHARE, SOCRATES, LEONARDO DA VINCI ir kt. Įgijome patirties bendradarbiaudami su partneriais iš daugelio Europos valstybių.

Mokykloje veikia įvairūs būreliai, vyksta tradiciniai renginiai.

Mokyklos įvaizdžio formavimas neatsiejamas nuo mokyklos vadovų. Istorijoje liks šie Bukiškių Žemės ūkio mokyklai vadovavę žmonės: nuo 1944 iki 1956 metų mokyklai vadovavo V. Kirilenko, J. Porošin, V. Molčianov, I. KLegeris    (1947 – 1948), M. Dzicin (1948 – 1950), A. Stoliarov (1950 – 1951), G.Kovalski (1951 – 1955), I. Vilkomirski (1955 – 1956). 1956 metais mokyklos direktoriumi paskiriamas Zenonas Mirinavičius, kuris mokyklai vadovavo 30 metų.

Nuo 1986 iki 1993 metų mokyklai vadovavo Vytautas Grigoravičius, 1993 – 2014 metais mokyklos direktoriumi dirbo Sigitas Simanas Pakinkis.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Bukiškių žemės ūkio mokykla prijungta prie Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos.

Skip to content