KROVININIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PROGRAMA

  • Titulinis
  • KROVININIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PROGRAMA
Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.)

Programos valst. kodas P43071605

Mokymosi trukmė – 1 metai, 60 kreditų

Baigę mokyklą gauna krovininių transporto priemonių priežiūros specialisto profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą

Programos valst. kodas T43071610

Mokymosi trukmė – 35 savaitės, 50 kreditų

Baigę mokyklą krovininių transporto priemonių priežiūros specialisto profesinio mokymo diplomą

Įgijusiems vidurinį išsilavinimą (12 kl.) kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Įvadas į profesiją

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Darbuotojų sauga ir sveikata

Krovininių transporto priemonių variklių techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių transmisijų techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių rėmų/porėmių, kabinų, kėbulų bei antstatų įrangos techninė priežiūra ir remontas

Įvadas į darbo rinką

Pasirenkamieji moduliai (mokyklos parinkti)

Įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai

Krovininių transporto priemonių variklių techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių transmisijų techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių važiuoklių techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos techninė priežiūra ir remontas

Krovininių transporto priemonių rėmų/porėmių, kabinų, kėbulų bei antstatų įrangos techninė priežiūra ir remontas

Įvadas į darbo rinką

DARBO APRAŠYMAS

Krovininių transporto priemonių priežiūros specialisto modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam krovininių transporto priežiūros specialistui parengti, kuris gebėtų savarankiškai atlikti krovininių (N2 ir N3 klasių) transporto priemonių variklių, transmisijų, važiuoklių, elektros ir elektroninės įrangos techninę priežiūrą ir remontą bei krovininių transporto priemonių rėmų/porėmių, kabinų, kėbulų bei antstatų įrangos techninę priežiūrą ir remontą.

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Mokiniai, įgijęs krovininių transporto priemonių priežiūros specialisto kvalifikaciją, galės dirbti krovininių transporto priemonių techninės priežiūros bei remonto įmonėse arba vykdyti individualią veiklą.

Darbo priemonės: elektroninių bei mechaninių sistemų gedimų diagnozavimo priemonės, elektriniai, hidrauliniai bei pneumatiniai įrankiai ir įrenginiai, skirti krovininių transporto priemonių techninei priežiūrai, gedimų nustatymui ir remontui, darbų saugos priemonės, duomenų bazės.

Skip to content