.

KVIETIMAS DALYVAUTI MOBILUMO VIZITUOSE
ERASMUS+ PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTO
„PRAMONINIŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYTOJŲ PURŠKĖJŲ RENGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ NR. 2016-1-LT01-KA102-022923

APRAŠYMAS

VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLA dalyvauja VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO įgyvendinamo Erasmus+ programos mobilumo projekto „PRAMONINIŲ METALINIŲ PAVIRŠIŲ DAŽYTOJŲ PURŠKĖJŲ RENGIMO PATIRTIS ES ŠALYSE“ NR. 2016-1-LT01-KA102-022923 veiklose.

PROJEKTO TIKSLAI:
1. Profesijos mokytojai ir mokymą organizuojantis personalas susipažins su europinius standartus atitinkančiomis žiniomis metalo gaminių dažytojų rengimo srityje pasitelkiant europinę praktiką;
2. Profesijos mokytojai patobulins metalo gaminių dažymo įgūdžius;
3. Mokymą organizuojantis personalas susipažins su metalo gaminių dažytojų mokymų organizavimo programomis, formomis (pameistrystė, mokymosi darbo vietoje, dažymo simuliatorius) ir įgytų kompetencijų vertinimu bei pripažinimu;
4. Bus užmegzti ryšiai dėl galimybės atlikti mokiniams, absolventams praktikas užsienyje.
UŽSIENIO PARTNERIS
Vokietijoje pasirinkome Richard-Riemerschmid-Berufskolleg profesinio mokymo centrą, kuris puikiai atitinka mūsų poreikiams. Šiame mokymo centre rengiamos tokios specialybės kaip – Automobilių dažytojas / transporto lakuotojas; Dengimo technologijų procesų mechanikas (Pramonės padengimo technologija). Mokykla glaudžiai bendradarbiauja su įmonėmis dažymo srityje, turi ilgametę patirtį ES mobilumo projektuose.
TIKSLINĖ PROJEKTO DALYVIŲ GRUPĖ YRA Lietuvos institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje darbuotojai (profesijos mokytojai, darbuotojai, atsakingi už profesinio mokymo proceso ir mokinių praktikų, stažuočių organizavimą, dalyvaujantys asmens įgytų kompetencijų vertinime). Dalyvių poreikiai yra: patobulinti metalo gaminių dažymo įgūdžius, susipažinti su metalo gaminių dažytojų mokymų organizavimo programomis, formomis (pameistrystė, mokymosi darbo vietoje, dažymo simuliatorius), įgytų kompetencijų vertinimu bei pripažinimu, užmegzti ryšius dėl galimybės atlikti mokiniams, absolventams praktikas užsienyje.
Projekto dalyvių atranką pareiškėjo ir Lietuvos partnerių organizacijose vykdys tam tikslui sudarytos komisijos.
PROJEKTO DALYVIŲ ATRANKA MOKYMO INSTITUCIJOSE BUS ORGANIZUOJAMA TAIP:
– informacija apie prasidėjusį projektą bus patalpinta pareiškėjo ir Lietuvos partnerio internetinėse svetainėse, stenduose, soc. tinkluose;
– papildomai mokyklų bendruomenės bus supažindintos su informcija apie projektą mokytojų tarybos posėdžiuose;
– bus parengtos ir išdalintos specialios projekto dalyvio atrankos anketos visiems darbuotojams ir profesijos mokytojams, norintiems dalyvauti atrankoje (atrankos anketa taip pat bus patalpinta pareiškėjo ir Lietuvos partnerių internetinėse svetainėse ir viešai prieinama);
– kandidatai bus pakviesti į pokalbį;
– atrankos rezultatai bus apibendrinti ir viešai paskelbti.
PAGEIDAUJANTYS DALYVAUTI PROJEKTE PATEIKIA:
1. prašymą dalyvauti atrankoje, kuriame nurodo motyvaciją dalyvavimui stažuotėje (turi būti išdėstyti dalyvavimo projekte argumentai ir įvardijama, kaip stažuotė galėtų patobulinti darbinę veiklą);
2. gyvenimo aprašymą (CV-Europass forma, lietuvių kalba).

VIZITAS LIETUVA – VOKIETIJA DALYVIAI, SKAIČIUS:
VTVPMC – 4 asm.;
Svydis Lietuva – 2 asm.;
VAVM – 1 asm.;
APRC – 1 asm.
VIZITO DATOS:2017-03-05 – 2017-03-11 d.
MOKYMOSI REZULTATAI

Vizito metu projekto dalyviams bus suteikta galimybė susitikti su darbdavių atstovais, mokymo įstaigų personalu. Vyks praktiniai užsiėmimai, per kuriuos projekto dalyviai susipažins su mokymo planais ir medžiaga, dalinsis patirtimi bei diskutuos. Projekto dalyviai ne tik aplankys dažymo įmones, bet ir įgys praktinių žinių apie naujausias technologijas, kurios būtinos siekiant parengti kvalifikuotus pramoninių dažytojų sektoriaus specialistus. Stažuotės metu įgytos žinios galės būti sėkmingai pritaikytos SPMC mokymo procese. Sukaupta patirtis leis parengti Pramoninių metalinių paviršių dažytojų/purškėjų modulinę mokymo programą.
Dėka projekto bus praplėstos stažuotės dalyvių profesinės kompetencijos, įtvirtinti tarpkultūriniai bei bendruomeniniai įgūdžiai, bus sustiprintas nuolatinis profesinis bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Vizito kalba – anglų, tad mainų vizitas sudaro puikias sąlygas kalbinių įgūdžių tobulinimui. Kadangi priimančiose mokymo įstaigose mokosi ir dirba įvairių šalių atstovai, bendravimas ir bendradarbiavimas su jais užtikrins dalyvių bendrakultūrinių kompetencijų ugdymą.
Laukiame užpildytų dalyvių anketų iki 2017-01-16.

PRAŠYMAS – ANKETA


Grįžti