.

PIRMINIO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS

Siuvėjo

 

Priimami mokiniai, baigę vidurinę mokyklą.
Mokymosi trukmė – 2 metai.
Baigę mokyklą gauna siuvėjo profesinio mokymo diplomą, 4101

 

Mokiniai mokosi:

Specialybės dalykų (teorija ir praktika).

 

 PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI
1.1. Privalomi moduliai
Įvadas į siuvėjo profesiją
Pasiruošimas siuvimo procesams
1.2. Pasirenkamieji moduliai 
Drabužių taisymas
Vaikiškų drabužių siuvimas
Drabužių modeliavimas
Vyriškų drabužių siuvimas
Drabužių iš megztinių medžiagų siuvimas
Drabužių modeliavimas
1.3. Bendrieji dalykai
Saugus elgesys ekstremaliose situacijose
Darbuotojų sauga ir sveikata
Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas

Anotacija arba apibūdinimas

MOKYMO DALYKAI 
Pagal siuvėjo programą mokoma: siuvimo pagrindų technologijos, juosmeninių drabužių siuvimo, lengvų petinių drabužių siuvimo, petinių drabužių su pamušalu siuvimo, saugiai dirbti su universaliomis ir specialiomis siuvimo mašinomis (jas derinti ir prižiūrėti), audinių sukirpimo, drabužių konstravimo ir modeliavimo pagrindų, drabužių dekoratyvinės apdailos, specialiojo piešimo ir meninės grafikos, drabužių kompozicijos pagrindų, individualaus drabužio siuvimo, drabužių siuvimo su primatavimu, drabužių taisymo, siuvinių medžiagų. Atlikti praktikos mokiniai siunčiami į įvairias įmones.

Kvalifikacijos aprašas

DARBO APRAŠYMAS
Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta kvalifikuotam siuvėjui parengti, kuris gebėtų dirbti įmonėse, teikiančiose drabužių siuvimo ir taisymo paslaugas, siūti drabužius siuvimo įmonėse ar individualiai, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje.

PROFESINIAI GEBĖJIMAI

Mokinys, įgijęs siuvėjo kvalifikaciją, geba priimti užsakymą, suderinti drabužio modelį su užsakovu. Atsižvelgiant į drabužio konstrukciją, parenka audinį, įdėklines medžiagas, siūlus ir furnitūrą. Sukerpa drabužį, numato drabužio siuvimo technologiją ir darbo eigą. Paruošia drabužį pirmajam primatavimui, pritaiko drabužį užsakovo figūrai. Priklausomai nuo modelio sudėtingumo, antrojo primatavimo metu atlieka papildomas korekcijas. Atlieka meninį drabužių dekoravimą, baigiamuosius siuvimo darbus, galutinį drabužio drėgminį šiluminį apdorojimą.

– 

PROFESINĖS PERSPEKTYVOS

Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti įvairiose siuvimo įstaigose, siūti drabužius individualiai, bei vykdyti smulkųjį siuvimo paslaugų verslą.

Profesinė kvalifikacija tobulinama darbo vietoje bei specialiuose kursuose. Įgijęs darbo patirties siuvėjas gali vadovauti šios srities specialistų veiklai, įsteigti įmonę. Gali tęsti dizaino bei technologijų studijas aukštosiose mokyklose.

 

N U O T R A U K O S
V I D E O