Minėdami Sausio 13 - osios trisdešimtmetį mokyklos kieme pražydo trisdešimt neužmirštuolių.

  • Titulinis
  • Minėdami Sausio 13 - osios trisdešimtmetį mokyklos kieme pražydo trisdešimt neužmirštuolių.

Minint Sausio 13 – osios trisdešimtmetį , trečiadienį, 8 val., mūsų mokyklos mokytojai ir mokiniai jungėsi su visa Lietuva bei pagerbė 1991 m. žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimą, aktyviai prisijungdami prie visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“! Iniciatyvos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Per pirmą pamoką uždegėme žvakutes mokykloje ir namuose. Mokytojai vedė netradicines pamokas, pasidalindami su mokiniais, o mokiniai – su draugais, savo ir artimųjų labiausiai įstrigusiais prisiminimais ir patirtimis iš tos lemtingos Sausio 13 – osios dienos . Kai kurie mokytojai savo dalyko užduotis parengė įtraukdami šio minėjimo temą ar žiūrėdami filmuotą, to laikotarpio, archyvinę dokumentiką. Kartu pajautėme tos dienos ypatingumą, laisvės kainą, gyvenimo trapumą ir toje šviesoje iškylančių amžinųjų vertybių didžiausią pamoką: Tėvynės meilę, pasiaukojimą, kilnumą, didžiadvasiškumą, nuostabų vienybės ir meilės artimui jausmą…

Mokyklos kieme pražydo trisdešimt neužmirštuolių.