Mokinių atostogos

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Gimnazijos skyriaus ir pirminio profesinio mokymo programų mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos.

Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.

   
Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

 

 

Tęstinio profesinio mokymo programų (TP) mokiniams skiriamos:

  • sukirpėjo konstruktoriaus programos mokiniams ( gr. TSK20) – rudens, Kalėdų ir žiemos atostogos;
  • visų kitų programų mokiniams – tik žiemos (Kalėdų) atostogos.

 

  • Oro temperatūrai esant 30 °C yra aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas III–IV gimnazijos klasių mokiniams. Direktoriaus sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia mokyklos aplinka.

 

  • Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti, Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.