Mokinių atostogos

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Gimnazijos skyriaus ir pirminio profesinio mokymo programų mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos.

Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos.

   
Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 9 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Tęstinio profesinio mokymo programų (TP) mokiniams skiriamos:

  • rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5  d.,
  • žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
  • Oro temperatūrai esant 30 °C yra aukštesnei ugdymo procesas lauke neorganizuojamas III–IV gimnazijos klasių mokiniams. Direktoriaus sprendimu ugdymo procesas gali būti koreguojamas, t. y. trumpinamos pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, priimami ir kiti ugdymo proceso organizavimo sprendimai, kuriuos lemia mokyklos aplinka.
  • Oro temperatūrai esant 25 laipsnių šalčio ar žemesnei mokiniai į mokyklą gali nevykti, Atvykusiems į mokyklą mokiniams ugdymo procesas vykdomas. Šiltuoju metų laikotarpiu, temperatūrai mokymosi patalpose viršijus numatytąją Lietuvos higienos normoje, ugdymo procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.