UGDYMO ORGANIZAVIMAS

  1. Mokykla įgyvendina šias mokymo programas:
  2. Pirminio profesinio mokymo:
    • Turintiems pagrindinį išsilavinimą (Vidurinio ugdymo programos su profesinio mokymo programa, toliau – VMP) :

Pagrindinėje buveinėje, Geležinio Vilko g. 16, Vilnius:

Automobilių mechaniko mokymo programa – 330071606;

Automobilių elektromechaniko mokymo programa – 330071605;

  • Turintiems vidurinį išsilavinimą (profesinio mokymo programos, toliau – PMP):

 Sektoriniame praktinio mokymo centre, Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Vilniaus r:.

Automobilių mechaniko mokymo programa – 330071606, III kursas

Automobilių elektromechaniko mokymo programa – 330071605, III kursas;

Automobilių elektromechaniko mokymo programa – 440071612;

Automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa – M44071601 (110 kreditų);

Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – M440071604 (110 kreditų);

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – M440071603 (110 kreditų)

  1. Tęstinio profesinio mokymo:

 

  • Turintiems aukštesnį nei vidurinį išsilavinimą (tęstinio profesinio mokymo programos, toliau – TMP):

Pagrindinėje buveinėje, Geležinio Vilko g. 16, Vilnius:

Siuvėjo modulinė profesinio mokymo programa – T43072301 (90 kreditų);

Sukirpėjo konstruktoriaus modulinė profesinio mokymo programa – T43072302 (50 kreditų).

Sektoriniame praktinio mokymo centre, Mokyklos g. 21, Bukiškio k., Vilniaus r.:

Automobilių kėbulų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – T43071604 (90 kreditų);

Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa – T43071603 (90 kreditų).

Bukiškių skyriuje, Mokyklos g. 1, Bukiškio k., Vilniaus r.:

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa- T32104101 (20 kreditų).