Mokykla įgyvendina šias mokymo programas

  • Titulinis
  • Mokykla įgyvendina šias mokymo programas

 

Eksperimentinės grupės, kai IV kvalifikacijos lygiui įgyti profesinio mokymo programa pritaikoma mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį

Mokymo programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Mokymo trukmė (metais)

Mokymo trukmė (kreditais)

Grupė

Automobilių mechaniko

M43071604

4

110

AP21

Transporto priemonių remontininko

P42071604

4

110

AP22;

AP23

 

Besimokantys savo gimnazijoje ir atvykstantys mokytis vieno pasirinkto modulio

Modulio pavadinimas

Valstybinis kodas

Mokymo trukmė (kreditai)

Grupė

Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė priežiūra ir remontas

407161692

15 kreditų

(du kartus per savaitę, 5 pamokos)

MV22

 

Profesinio mokymo programų, teikiamų kartu su vidurinio ugdymo programa, grupės

Mokymo programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Mokymo trukmė (kreditai)

Grupės

Automobilių mechaniko

M43071604

110

AV21/1-AV21/3

Automobilių elektros įrengimų remontininko

M43071601

110

EV21/1-EV 21/3

Transporto priemonių remontininko

P42071604

110

RV22/1-RV22/6;

 

RV23/1-RV23/7

 

Profesinio mokymo programų (mokiniams, baigusiems bendrojo ugdymo programą) grupės

Mokymo programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Mokymo trukmė (kreditai)

Grupė

Transporto priemonių remontininko

P43071604

110

R22/1-R22/3;

R23/1-R23/3

Automobilių kėbulų remontininko

P43071602

90

K22/1-K22/2;

K23/1

Siuvėjo

P43072303

110

S22;

S23

 

 

Profesinio mokymo programų (mokiniams, baigusiems pagrindinio ugdymo programą) grupės

Mokymo programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Mokymo trukmė (kreditai)

Grupė

Transporto priemonių remontininko

P32071606

90

RP22;

RP23;

RP24/1

 

 

Profesinio mokymo programų (mokiniams, įgijusiems bendrojo ugdymo programą ir kvalifikaciją) grupės

Mokymo programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Mokymo trukmė (kreditai)

Grupė

Transporto priemonių remontininko

T43071609

90

TR23

Automobilių kėbulų remontininko

T43071607

70

TK23

Siuvėjo

T43072301

90

TS22;

TS23

Transporto priemonių elektroniko modulinė profesinio mokymo programa

T43071608

50

TE23

Transporto priemonių remonto techniko

T54071601

50

TRT23

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo

T32104101

20

TMTP23/2;

TMTP24/1;

 

Skip to content