Socialinė pagalba

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS VEIKLA

Socialinė pedagogė Vita Žukauskaitė dirba 102 B kabinete

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas
Pirmadienis 7.30 – 15.30
Antradienis 7.30 – 15.30
Trečiadienis 7.30 – 15.30
Ketvirtadienis 7.30 – 15.30
Penktadienis 7.30 – 15.15

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

Socialinio pedagogo veiklos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno mokinio galimybes, poreikius, gebėjimus ir ateities perspektyvas, teikti kokybišką, efektyvią ir lanksčią socialinę, pedagoginę pagalbą skirtingų gebėjimų bei poreikių mokiniams, bendradarbiaujant su mokytojais, mokyklos administracija, mokinių tėvais bei pagalbą teikiančiomis institucijomis.

Socialinio pedagogo veikla:

 • Padeda mokiniams adaptuotis mokykloje;
 • Teikia mokiniams reikalingas socialines pedagogines paslaugas;
 • Padeda spręsti mokinių lankomumo, užimtumo, elgesio ir socialines problemas;
 • Atstovauja ir gina vaiko teises mokykloje ir už jos ribų;
 • Vykdo prevencines programas;
 • Padeda tėvams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius;
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
 • Siekiant užtikrinti vaiko gerovę bendradarbiauja su įvairiomis institucijomis.

Mokiniai gali kreiptis, jei :

 • Nori pasidžiaugti sėkme ar pasidalinti savo rūpesčiais, kartu paieškoti sprendimų;
 • Kyla sunkumų moksluose ir nori apie tai pasikalbėti;
 • Turi idėjų ir sumanymų, kuriuos norėtų įgyvendinti mokykloje organizuojant įvairias akcijas, renginius.

Mokinių tėveliai (globėjai, rūpintojai) gali kreiptis:

 • Kai vaikas turi bendravimo, elgesio, mokymosi, mokyklos lankomumo problemų;
 • Kai vaikas patiria fizinį ar psichologinį smurtą mokykloje;
 • Kai vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais sunkumų;
 • Kai vaikas turi polinkį žalingiems įpročiams ar kitaip netinkamai elgiasi.

Skip to content