Nuotolinis mokymas

Informacija  tėvams

Mokykla reaguodama į neeilinę situaciją dėl koronaviruso nuo 2020 m. lapkričio 9 d. ugdymo procesą pradeda vykdyti nuotoliniu būdu.

Informaciją apie ugdymo organizavimą skelbsime TAMO  dienyne. Prašome tėvų stebėti pranešimus dienyne.

Klausimus  dėl  TAMO dienyno  pateikti el.p. gimnazijosskyrius@vavm.lt

Pamokos vyksta pagal pamokų tvarkaraštį, kuris skelbiamas https://dienynas.tamo.lt ir mokyklos internetinėje svetaineje  https://vavm.lt .

Visi mokinių atsiskaitymai – rašto darbai, kontroliniai, užduotys kaupiamajam  balui gauti vyks virtualioje aplinkoje MOODLE.

Mokinių dalyvavimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo pamokose fiksuojamas TAMO dienyne. Visus klausimus, susijusius su nuotoliniu mokymu, padeda spręsti grupių vadovai.

Karantino metu:

  • „B kategorijos“ praktinio vairavimo mokymai nevykdomi.
Atsakingų asmenų kontaktai 

Nuotolinio mokymo organizavimas:
pavaduotoja ugdymui Ona Keršienė
ugdymas@vavm.lt, tel. 8 620 41273

Nuotolinio mokymo vykdymas:

Profesinio mokymo

Mokykloje:
Automechanikų skyriaus vedėjas Mantas Smolnikovas
automechanikuskyrius@vavm.lt, tel. 8 600 89717

Sektoriniame praktinio mokymo centre:
Praktinio mokymo vadovas Tadas Klevas
klevastadas@vavm.lt, tel. 8 5 240 3644

Bendrojo ugdymo, prisijungimo prie TAMO dienyno
Gimnazijos skyriaus vedėja Ilona Venčkauskaitė
gimnazijosskyrius@vavm.lt, tel. 8 5 261 9004

Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos įgyvendinimas
Bukiškių skyriaus vedėja Laimutė Baronienė
bukiskiuskyrius@vavm.lt, tel. 8 616 90488

Pagalbos mokiniui specialistai:

Socialinė pedagogė Vita Žukauskaitė
socpedagogas@vavm.lt

Psichologė Inga Bielovienė
psichologas@vavm.lt, tel. 8 664 52824

Skaitmeninių technologijų administratoriai:
Mokykloje:
IT specialistas Denis Metelica
inžinierius@vavm.lt, tel. 8 664 58906

Sektoriniame praktinio mokymo centre, Bukiškių skyriuje:
IT specialistas Arūnas Michėjus
inzinieriusbs@vavm.lt tel. 8 664 56834

Bibliotekos veikla:
Bibliotekos vedėja Gražina Dundulytė
biblioteka@vavm.lt tel. 8 664 36776

Elektroninė biblioteka

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Automobilių kėbulų remontininko modulinė mokymo programa)

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (automobilių mechaniko modulinė profesinio mokymo programa)

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (Automobilių elektros įrengimų remontininko modulinė profesinio mokymo programa)

TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ  UŽDUOČIŲ MOKINIO SĄSIUVINIS (logisto ekspeditoriaus modulinė profesinio mokymo programa)

Vaizdo pamoka – Elektros grandinių patikra (video)

Automobilių remontininko rengimas I knyga.

Automobilių remontininko rengimas II knyga. 

Automobilių remontininko rengimas III knyga.

Automobilių remontininko rengimas IV knyga.

Automobilių elektros įrenginiai: laboratoriniai darbai.

Automobilių elektros įrenginiai: mokomoji knyga.

Automobilių techninė priežiūra ir remontas.

Automobiliai: mokomoji knyga kolegijų studentams.

E-tool for car mechanics.

Youtube kanalas automechanikams – ChrisFix

Yutube kanalas automechanikams- EricTheCarGuy

Yutube kanalas automechanikams  – BleepInJeep

Automobilių variklių elektros diagnostikos ir remonto technologinių kompetencijų tobulinimo programos mokymo medžiaga.

IMK. Matematika 11-12kl. 

Civilinė sauga.

Mokyklinių fizikos eksperimentų teorija ir praktika.

Mokyklinių biologijos eksperimentų teorija ir praktika. Mokinio knyga.

Mokyklinių biologijos eksperimentų teorija ir praktika. Mokytojo knyga.

Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija.

Lietuvių kalba ir literatūra 11-12 klasei

Lietuvių klasikinės literatūros antologija

Šiuolaikinės lietuvių literatūros antologija

Lietuvių kalba

Mokymosi objektai gimnazijoms

Skaitmeninės mokymo priemonės Geografija

Skaitmeninės mokymo priemonės Istorija

Skaitmeninės mokymo priemonės Matematika

NŠA Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui.

Ugdymo sodas „Skaitmeninių mokymo priemonių sąrašai“

Vaizdopamokos.lt


Leidyklų E-vadovėliai


NAUDINGOS NUORODOS