Pasirašyta politinių reformų rėmimo projekto sutartis

 • Titulinis
 • Pasirašyta politinių reformų rėmimo projekto sutartis

Pasirašyta politinių reformų rėmimo projekto sutartis
2020 – 06 – 30

Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla 2020 – 06 – 26 pasirašė sutartį su Ciofs-FP (Italija) dėl dalyvavimo politinių reformų rėmimo projekte Eduwork.Net. Projekto Nr.  609096-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-VET-NETPAR

 Projekto tikslas:

– kurti profesinio mokymo ir mokymo paslaugų teikėjų bei darbo pasaulio tinklus ir partnerystes regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu.

– ugdyti reikiamus gebėjimus, veiksmingai įgyvendinti nacionalines ir Europos profesinio mokymo ir pameistrystės strategijas bei remti profesinio mokymo teikėjus, organizuojant profesinio mokymo studentų mobilumą užsienyje.

Uždaviniai:

 • Sukurti profesinio mokymo teikėjų tinklą ir palengvinti keitimąsi žiniomis, nuomonėmis ir patirtimi apie politikos įgyvendinimą; dalintis gerąja profesinio mokymo praktika.
 • Gerinti profesinio mokymo kokybę ir susieti ją su darbo rinkos poreikiais.
 • Padidinti profesinio mokymo poveikį ir aktualumą besimokantiesiems ir darbdaviams.
 • Remti tarpvalstybinį profesinio mokymo studentų mobilumą, įgyvendinant Europos profesinio mokymo politiką mokymosi rezultatų pripažinimo srityje bei naudojantis ECVET.

Tikslinės grupės:

 • Visų lygių profesinio mokymo teikėjai dalyvaujančiose šalyse
 • Darbdaviai ir įmonės
 • Politikos formuotojai
 • Profesinio mokymo ekspertai ir specialistai

Projektu siekiama didinti paslaugų teikimą ir kokybę, sukurti naujas struktūras ir mechanizmus bei stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą. Profesinio mokymo teikėjai ir MVĮ (mažos/vidutinės įmonės) bus pasiekiami už partnerystės ribų ir jiems bus naudinga stiprinti gebėjimus, plėtoti jų internacionalizaciją ir darbo mobilumą.

Projekto rezultatai:

 • tarptautinis konteksto tyrimas „Pameistrystė dalyvaujančiose šalyse“
 • tarptautinis seminaras Dubline
 • nacionaliniai renginiai, skirti skatinti profesinio mokymo paslaugų teikėjų ir MVĮ bendradarbiavimą
 • Europos konferencija Romoje tema „Profesinis rengimas ir darbo rinka“,
 • virtualios erdvės, kurioje būtų dalijamasi informacija, patirtimi ir teikiami internetiniai seminarai bei mokymosi ištekliai, kūrimas
 • tarptautinio tinklo renginys Atėnuose
 • nuolatinio profesinio mokymo studentų sekimo pameistrystėje mechanizmo sukūrimas ir grįžtamojo ryšio ciklas, siekiant pagerinti profesinio mokymo kokybę

Projekto tinklapis: https://www.eduwork.net/

Projekto trukmė: 2020-06-26 – 2022 – 04 – 31