.

PSICHOLOGO VEIKLA

 

Psichologė Bielovienė Inga dirba 102a kabinete

 

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas Kontaktinės valandos
Pirmadienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Antradienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Trečiadienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Ketvirtadienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Penktadienis   7.30 – 15.15   7.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

 

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais specialistais.

 

Psichologinės pagalbos uždaviniai – padėti mokiniui atgauti gebėjimą mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, stiprinti psichologinį atsparumą, padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

 

Psichologinė pagalba teikiama kai:

 

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai dėl jam svarbių priežasčių (jaučia nerimą, baimę, vienišumą; sunkiai sekasi bendrauti su bendraamžiais ir draugais; dėl nesutarimų su mokytojais ar tėvais; nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežino, kaip; kyla problemų ir tiesiog nežino,  su kuo pasitarti ar neranda atsakymų į svarbius klausimus; taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau save pažinti, domisi žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu ir kt.);
  • kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
  • mokinį siunčia mokytojas, mokyklos administracijos atstovas.

 

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai ar el. paštu  psichologas@vavm.lt) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko, lankotės sutartu laiku (pamokos metu arba po pamokų), konsultacijos trukmė – 45 min.

 

Kontaktinės darbo valandos yra skiriamos tiesioginiams ryšiams su mokytojais, mokiniais bei jų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais). Konsultuojami psichologinių, emocinių, elgesio, asmenybės ir ugdymosi problemų turintys mokiniai.

 

Nekontaktinės valandos yra skirtos dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui užsiėmimams, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

 

  • Įvertinimas: įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
  • Bendradarbiavimas: bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje;
  • Konsultavimas: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • Psichologinių problemų prevencija: inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

Švietimas: šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

 

PSICHOLOGINĖ PAGALBA TELEFONU IR INTERNETU

„Vaikų linija“ Tel. 116 111

Darbo laikas: kasdien

nuo 11:00 iki 21:00

www.vaikulinija.lt

 

„Jaunimo linija“ Tel. 8 800 28888

(visą parą)

www.jaunimolinija.lt

 

„Linija Doverija“ 
paaugliams ir jaunimui
(parama teikiama rusų kalba)
Tel. 8 800 77277

​Darbo laikas:
antradieniais – šeštadieniais
16:00–20:00 val.
(išskyrus valstybės švenčių dienas)

„Vilties linija“  suaugusiems Tel. 116 123

(visą parą)

http://viltieslinija.lt/

viltes.linija@gmail.com

„Pagalbos linija moterims“ Tel. 8 800 66366

(visą parą)

pagalba@moteriai.lt
„Tu ne vienas“ pagalbos linija http://tunevienas.lt/
„Sidabrinė linija“ – draugystė, bendravimas ir pagalba telefonu garbaus amžiaus žmonėms ​Tel. 8 800 80020
Darbo laikas: darbo dienomis
nuo 8:00 iki 20:00
www.sidabrinelinija.lt
pasikalbekime@sidabrinelinija.lt
​Programėlė „Pagalba Sau“ ne tik padeda stebėti savo būseną, bet ir suteikia informaciją, kur kreiptis ar nukreipti kitą, prireikus pagalbos. ​Veikia visą parą https://goo.gl/LqNKhV
Psichikos sveikatos centras, prie kurio esate prisirašę

Svarbu žinoti, kad Jūs galite pasirinkti ir prisirašyti prie pasirinkto pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros centro, kurio specialistai Jums suteiks reikiamą nemokamą pirminę pagalbą

Skubi psichologinė ar psichiatrinė pagalba teikiama be eilės psichikos sveikatos centro darbo valandomis Kreipkitės tiesiogiai į psichikos sveikatos centrą, prie kurio esate prisirašę.

Pasirūpinkite prisirašyti prie pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos centro, kuriame apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu psichikos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai

Ligoninių priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiama emocinė pagalba ​Emocinė pagalba priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuose teikiama bandžiusiems pasitraukti iš gyvenimo ir patekusiems į ligoninę žmonėms ​Šiems pacientams padės ligoninėje dirbantis gydytojas psichiatras ar gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras, kuris atliks paciento būklės psichodiagnostinį įvertinimą
Psichikos sveikatos klinika Centro poliklinikoje teikiama skubi pirminė ambulatorinė psichologinė pagalba. https://bit.ly/2EN1aMX

Vytenio g. 59, 3 aukštas, Vilnius

Tel. 8 5  244 2244

Darbo laikas:

7:00–20:00 val. darbo dienomis

Budinčio gydytojo tarnyba ​Kvalifikuoti medicinos psichologai teikia skubią psichologinę pagalbą (konsultacijas) asmenims, kurie išgyvena krizines situacijas. Siekiame žmonėms suteikti realią psichologinę pagalbą, galimybę spręsti aktualias problemas čia ir dabar, neatidėliojant. 

 

https://bit.ly/2EN1aMX

Pylimo g. 3, 131 kab., Vilnius

Tel. 8 5  252 7218

Darbo laikas:

20:00–7:00 val. vakarais, naktimis

00:00–24:00 val. savaitgaliais, šventinėmis dienomis.

Krizių įveikimo centras

 

 

Specialistų teikiama skubi anoniminė psichologinė pagalba

(pirmoji konsultacija nemokama)

www.krizesiveikimas.lt

Skype krizesiveikimas

Antakalnio g. 97., Vilnius

Tel. 8 640 51 555

Darbo laikas:

16:00–20:00 val. darbo dienomis

12:00–16:00 val. šeštadieniais

Valstybinis psichikos sveikatos centras Savižudybių prevencijos biuras patars, ką daryti, jei Jums artimas žmogus ketina nusižudyti www.vpsc.lt

 

Asociacijos „Artimiems“

Savitarpio pagalbos grupė

Pagalba Jums, jeigu nusižudė artimas žmogus http://artimiems.lt

laukiam@artimiems.lt

Vilniaus miesto psichologinė pedagoginė tarnyba Psichologinė pagalba vaikams, tėvams (globėjams), mokytojams

(būtina išankstinė registracija )

http://vilniausppt.lt

A. Vivulskio g. 2A, Vilnius

Tel. (8 5) 265 0908

Vilniaus arkivyskupijos „Caritas“ Dvasinė pagalba: padeda kreiptis į dvasininką dėl pokalbio www.vilnius.caritas.lt

info@vilnius.caritas.lt

Odminių g. 12, Vilnius

Tel. 8 655 02242

 

VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Teikiamos paslaugos:

Psichologai: konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi ir elgesio problemų, sunkumų santykiuose su mokytojais, tėvais ir bendraamžiais; teikia pagalbą mokytojams ir tėvams vaikų mokymosi ir elgesio problemų bei kitais ugdymo klausimais; atlieka psichologinį vaiko įvertinimą,

Specialieji pedagogai: konsultuoja vaikus, jų tėvus ir mokytojus mokymosi sunkumų atvejais; atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą.

Logopedai: tiria ir konsultuoja vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos problemų; teikia metodinę paramą tėvams ir pedagogams; konsultuoja mokyklų logopedus.Metodinė parama tėvams ir mokytojams.

Grupės, kurioms teikiamos paslaugos – vaikai (nuo 3 iki 18 metų arba iki 21 metų,  jeigu turi specialių poreikių), tėvai, mokytojai.

Teikiamos paslaugos – nemokamos

Darbo laikas: I–V  8.00–17.00 Adresas A.Vivulskio g. 29a, Vilnius

Telefonas: (8 5) 265 0912, (8 5) 265 0908 Faksas (8 5) 265 0973 El. paštas  rastine@ppt.vilnius.lm.lt

 

PAGALBĄ JUMS SUTEIKS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS KLINIKOS SPECIALISTŲ KOMANDA

Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinika atlieka šias pagrindines funkcijas: 
* teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
* teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
* teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;
* vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje;
* teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
* vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą.
VŠĮ Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikoje
paslaugas teikia:

Priklausomybių psichiatras

Suteikia pagalbą žmonėms, norintiems atsikratyti žalingų įpročių (vartojantiems alkoholį, toksines bei narkotines medžiagas), skiria medikamentinį gydymą.

 Vaikų ir paauglių gydytojos psichiatrės

Pokalbio su vaiku ir jo tėvais metu aptariami patiriami sunkumai, įvertinama vaiko būsena, kartu sudaromas tolesnės pagalbos planas.Taikomas medikamentinis ir nemedikamentinis gydymas.  Žaidimų, terapijos, pokalbių metu kartu mokomasi pažinti stipriąsias ir silpnąsias puses, įveikti kylančius sunkumus, atsipalaiduoti. Taikant elgesio keitimo metodą mokomasi suvokti savo elgesio pasekmes, rinktis tinkamus elgesio būdus. Tėvai konsultuojami auklėjimo klausimais. Esant poreikiui siunčiama į psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijas.

Vaikų ir paauglių psichologė

Per pokalbį, stebėjimą ir žaidimus, piešinius įvertina vaiko būseną, padeda įveikti patiriamus sunkumus. Dirba su mokymosi sunkumais, teikia pagalbą hiperaktyviems vaikams, ištikus krizei, netekus artimo asmens. Konsultuoja šeimą. Esant poreikiui taikomas ilgalaikis konsultavimas.

Socialinė darbuotoja

Vaikų ir paauglių tėvams teikia informaciją apie socialines garantijas. Tarpininkauja tarp kliento ir kitų įstaigų ieškant efektyvių pagalbos būdų. Esant mokymosi problemoms, bendravimo sunkumams mokykloje, bendradarbiauja su ugdymo įstaiga siekiant padėti išspręsti problemas.

Psichikos sveikatos klinika yra:
VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filiale
Kauno g. 37/ Vytenio g. 59

Registratūros tel. (8 5)  233 51 24

P.S. PAGALBĄ TURI SUTEIKTI IR PRIE KIEKVIENOS POLIKLINIKOS ESANTYS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAI.

 

KONTAKTAI

Respublikinis priklausomybės ligų centras

Vilniaus filialas

Gerosios Vilties g. 3, LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 213 7274, faks. (8 5) 216 0019
El. p. registracija@rplc.lt, rplc@rplc.lt

www.rplc.lt

 

Informacija teikiama tel. (8 5) 213 7274 darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Šiuo telefonu informuojama apie teikiamas paslaugas Respublikiniame priklausomybės ligų centre. Galima gauti informacijos apie socialines, medicinines ir psichologines paslaugas Vilniaus miesto įstaigose ir tarnybose, teikiamas nuo įvairių žalingų įpročių priklausomiems asmenims bei jų artimiesiems. Informuojama apie reabilitacijos centrus, priklausomybės ligų centrus, psichikos sveikatos centrus visoje Lietuvoje. Informaciją telefonu teikia socialiniai darbuotojai ir psichologai.


Grįžti