PSICHOLOGĖS VEIKLA

 

Psichologas Eligijus Jokubaitis dirba 102a kabinete

 

Darbo grafikas:

Darbo dienos Darbo laikas Kontaktinės valandos
Pirmadienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Antradienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Trečiadienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Ketvirtadienis   7.30 – 16.30   7.45 – 11.30
Penktadienis   7.30 – 15.15   7.45 – 11.30

Pietų pertrauka 11.30 – 12.15

 

Psichologinė pagalba – tai mokinio asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas ir sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais specialistais.

 

Psichologinės pagalbos uždaviniai – padėti mokiniui atgauti gebėjimą mokytis, spręsti psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, stiprinti gebėjimą bendrauti, stiprinti psichologinį atsparumą, padėti sudaryti palankias psichologines sąlygas ugdymo (-si) procese.

 

Psichologinė pagalba teikiama kai:

 

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai dėl jam svarbių priežasčių (jaučia nerimą, baimę, vienišumą; sunkiai sekasi bendrauti su bendraamžiais ir draugais; dėl nesutarimų su mokytojais ar tėvais; nori padėti savo draugui/bendraklasiui, tačiau nežino, kaip; kyla problemų ir tiesiog nežino su kuo pasitarti ar neranda atsakymų į svarbius klausimus; taip pat kviečiami ir tie, kurie siekia giliau save pažinti, domisi žmogaus psichologija, bendravimo galimybių tobulinimu ir kt.);
 • kreipiasi mokinio tėvai (globėjai);
 • mokinį siunčia mokytojas, mokyklos administracijos atstovas.

 

Pagalba teikiama mokykloje, psichologo kabinete nustatytomis darbo valandomis. Konsultacijai susitariame (gyvai ar el. paštu: psichologas@vavm.lt) dėl abiems tinkamo susitikimo laiko, lankotės sutartu laiku (pamokos metu arba po pamokų), konsultacijos trukmė – 45 min.

 

Kontaktinės darbo valandos yra skiriamos tiesioginiams ryšiams su mokytojais, mokiniais bei jų tėvais (ar teisėtais vaiko atstovais). Konsultuojami psichologinių, emocinių, elgesio, asmenybės ir ugdymosi problemų turintys mokiniai.

 

Nekontaktinės valandos yra skirtos dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui užsiėmimams, profesinės kvalifikacijos tobulinimui.

 

Mokyklos psichologo veiklos sritys:

 

 • Įvertinimas: įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;
 • Bendradarbiavimas: bendradarbiauja su mokytoju, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje;
 • Konsultavimas: konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
 • Psichologinių problemų prevencija: inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius;

Švietimas: šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 

NEMOKAMAI TEIKIAMA PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Psichologinės pagalbos telefonai

Psichologinės pagalbos tarnyba Telefono numeris Darbo laikas
Jaunimo linija www.jaunimolinija.lt 8 800 28888 Visą parą iš visų tinklų
Vilties linija, psichologinė pagalba suaugusiems www.kpsc.lt 8 800 60700 Visą parą
Pagalbos moterims linija 8 800 66366 I-V 10.00-21.00
Linija Doverija (pagalba teikiama rusų kalba) 8 800 77277 I-V 16.00-20.00
Dingusių žmonių šeimų paramos centras 8 800 26161 8 5 2773135 I-V 8.00-16.00
Vilniaus moterų namų krizių centras 8 800 22008 I-V 9.00-17.00
Vaiko raidos centras 8 5 275 75 64 Visą parą

Pokalbiai 8-800 linija yra nemokami

Psichologinė pagalba internetu

Jaunimo linija Registruotis ir rašyti svetainėje: www.jaunimolinija.lt/internetas Atsako per 2 paras
Vilties linija Rašyti svetainėje: http://paklausk.kpsc.lt Atsako per tris dienas

Visa papildoma informacija – puslapyje www.klausau.lt

Psichologinę pagalbą mokiniai gali gauti ir savivaldybės, kurioje yra mokykla, psichologinėje-pedagoginėje tarnyboje.

 

 VILNIAUS MIESTO PSICHOLOGINĖ PEDAGOGINĖ TARNYBA

Teikiamos paslaugos:

Psichologai: konsultuoja mokinius, turinčius mokymosi ir elgesio problemų, sunkumų santykiuose su mokytojais, tėvais ir bendraamžiais; teikia pagalbą mokytojams ir tėvams vaikų mokymosi ir elgesio problemų bei kitais ugdymo klausimais; atlieka psichologinį vaiko įvertinimą,

Specialieji pedagogai: konsultuoja vaikus, jų tėvus ir mokytojus mokymosi sunkumų atvejais; atlieka pedagoginį vaiko įvertinimą.

Logopedai: tiria ir konsultuoja vaikus, turinčius kalbos ir komunikacijos problemų; teikia metodinę paramą tėvams ir pedagogams; konsultuoja mokyklų logopedus.Metodinė parama tėvams ir mokytojams.

Grupės, kurioms teikiamos paslaugos – vaikai (nuo 3 iki 18 metų arba iki 21 metų jeigu turi specialių poreikių), tėvai, mokytojai.

Teikiamos paslaugos – nemokamos

Darbo laikas: I-V: 8.00-17.00 Adresas A.Vivulskio g. 29a, Vilnius

Telefonas: (8 5) 265 0912, (8 5) 265 0908 Faksas (8 5) 265 0973 El. paštas: rastine@ppt.vilnius.lm.lt, proma@takas.lt

 

PAGALBĄ JUMS SUTEIKS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ PSICHIKOS SVEIKATOS KLINIKOS SPECIALISTŲ KOMANDA

Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinika atlieka šias pagrindines funkcijas: 
* teikia pagalbą dvasinės krizės ištiktiems asmenims, gręsiant savižudybei ar po mėginimo nusižudyti;
* teikia psichologinę pagalbą psichikos sutrikimų turinčių asmenų šeimoms;
* teikia pirmąją ir neatidėliotiną narkologinę pagalbą;
* vykdo prevencinę, švietėjišką veiklą bendruomenėje;
* teikia medicininę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais;
* vykdo ambulatorinę psichikos sveikatos priežiūrą.
VŠĮ Centro poliklinikos Psichikos sveikatos klinikoje
paslaugas teikia:

Priklausomybių psichiatras

Suteikia pagalbą žmonėms, norintiems atsikratyti žalingų įpročių (vartojantiems alkoholį, toksines bei narkotines medžiagas), skiria medikamentinį gydymą.

 Vaikų ir paauglių gydytojos psichiatrės

Pokalbio su vaiku ir jo tėvais metu aptariami patiriami sunkumai, įvertinama vaiko būsena, kartu sudaromas tolesnės pagalbos planas.Taikomas medikamentinis ir nemedikamentinis gydymas.  Žaidimų, terapijos, pokalbių metu kartu mokomasi pažinti stipriąsias ir silpnąsias puses, įveikti kylančius sunkumus, atsipalaiduoti. Taikant elgesio keitimo metodą mokomasi suvokti savo elgesio pasekmes, rinktis tinkamus elgesio būdus. Tėvai konsultuojami auklėjimo klausimais. Esant poreikiui nukreipiama psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijoms.

Vaikų ir paauglių psichologė

Pokalbio, stebėjimo bei žaidimų, piešinių pagalba įvertina vaiko būseną, padeda įveikti patiriamus sunkumus. Dirba su mokymosi sunkumais, teikia pagalbą hiperaktyviems vaikams, ištikus krizei, netekus artimo asmens. Konsultuoja šeimą. Esant poreikiui taikomas ilgalaikis konsultavimas.

Socialinė darbuotoja

Vaikų ir paauglių tėvams teikia informaciją apie socialines garantijas. Tarpininkauja tarp kliento ir kitų įstaigų ieškant efektyvių pagalbos būdų. Esant mokymosi problemoms, bendravimo sunkumams mokykloje, bendradarbiauja su ugdymo įstaiga siekiant padėti išspręsti problemas.

Psichikos sveikatos klinika yra:
VšĮ Centro poliklinikos Vytenio filiale
Kauno g. 37/ Vytenio g. 59

Registratūros tel. (8 5)  233 51 24

P.S. PAGALBĄ TURI SUTEIKTI IR PRIE KIEKVIENOS POLIKLINIKOS ESANTYS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRAI.

 

KONTAKTAI

Vilniaus priklausomybės ligų centras

Gerosios Vilties g. 3, LT-03147 Vilnius
Tel. (8 5) 216 0014, faks. (8 5) 216 0019
El. p. info[eta]vplc.lt, www.vplc.lt

 

Informacija teikiama tel. (8 5) 216 0014 darbo dienomis nuo 8 iki 19 val.

Šiuo telefonu informuojama apie teikiamas paslaugas Vilniaus priklausomybės ligų centre. Galima gauti informacijos apie socialines, medicinines ir psichologines paslaugas Vilniaus miesto įstaigose ir tarnybose, teikiamas nuo įvairių žalingų įpročių priklausomiems asmenims bei jų artimiesiems. Informuojama apie reabilitacijos centrus, priklausomybės ligų centrus, psichikos sveikatos centrus visoje Lietuvoje. Informaciją telefonu teikia socialiniai darbuotojai ir psichologai.

 

Susisiekimas viešuoju transportu (Gerosios Vilties stotelė):

Iš miesto centro:                                          Iš stoties:
troleibusu – 4, 6, 11, 12, 14 maršrutai,     troleibusu – 16 maršrutas
autobusu – 22 maršrutas                            autobusu – 54 maršrutas

PASLAUGOS

Ambulatorinė pagalba
Ambulatorinis skyrius
Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius
Dienos centras
Resocializacijos projektas „Mano Guru“

Stacionarinis gydymas
Jaunuolių narkotinės abstinencijos gydymas (IV priklausomybių psichiatrijos skyrius)
Suaugusių narkotinės abstinencijos gydymas (III priklausomybių psichiatrijos skyrius)
Alkoholinės abstinencijos gydymas (II priklausomybių psichiatrijos skyriai)
Stacionari „Minesotos programa“ (I priklausomybių psichiatrijos skyrius)
Reabilitacijos centras narkotikų vartotojams

Mobiliosios paslaugos
Mobilioji sveikatos klinika

 

KAS YRA PRIKLAUSOMYBĖ?

Priklausomybės vystymasis

Pagal narkotinių medžiagų vartojimo dažnumą bei priklausomybės nuo jų vystymąsi skiriami šie narkotinių medžiagų vartojimo etapai:

 1. Eksperimentinis vartojimas.
  Aprašomas kaip trumpalaikis, dažniausiai sutinkamas grupinėje veikloje. Jis yra tiriamojo pobūdžio. Šis narkotikų vartojimo būdas dažniausiai priklauso nuo narkotinių medžiagų gavimo galimybių, vartojimo vietos, kompanijos, su kuria kartu vartojama, subkultūros ir esamos mados. Šie veiksniai dažnai kinta keisdami ir narkotikų vartojimo įpročius.
  Eksperimentinis vartojimas yra rizikingas, pvz., dėl žinių apie narkotikų poveikį stokos. Kai kurių tyrimų duomenimis iki 25 proc. klijų ar tirpiklių uostytojų miršta pirmo bandymo metu. Eksperimentinis vartojimas gali pereiti į pramoginį vartojimą arba būti nutrauktas.
 2. Pramoginis vartojimas.
  Tai reguliarus vartojimas. Šiuo atveju pagrindiniu narkotikų vartojimą lemiančiu veiksniu tampa malonumo siekimas. Daug reikšmės turi tai, kad vartotojas dažniausiai mano, jog kontroliuoja narkotikų vartojimo dažnį, suvartojamų narkotikų kiekį. Šio lygio vartojimas gali būti nuo atsitiktinio iki gausaus vartojimo, tačiau paprastai be vartotojo priklausomybės.

3.Priklausomas vartojimas (priklausomybė).
Tai ilgalaikis narkotinių medžiagų vartojimas. Kartu pasireiškia fizinis bei psichinis poreikis vartoti narkotiką. Daugeliu atvejų vartotojas nebekontroliuoja vartojimo. Vartojama bet kuriuo metu, dideliais kiekiais, dažnai. Narkotiko gavimas tampa svarbesnis nei jo kokybė.
Šioje stadijoje narkotikai dažniau vartojami pavieniui arba nedidelėse grupėse. Tokį narkotinių medžiagų vartojimą dažnai lydi emocinės, psichologinės bei socialinės problemos.

Psichinė priklausomybė dažniausiai atsiranda nuo pirmo narkotinės medžiagos pavartojimo ir pasireiškia potraukiu ją vartoti. Noras svaigintis užvaldo žmogaus psichiką (mintis, jausmus, veiklą), tampa gyvenimo būdu. Pasibaigus narkotiko poveikiui, žmogus nebegali grįžti į normalią būseną. Tarp paauglių pasireiškia grupinis psichinis potraukis. Ši priklausomybė gali būti tiesiogiai susijusi su aplinka, kurioje narkotinės medžiagos vartojamos, nes bendravimas tokiose grupėse yra beveik toks pat svarbus kaip ir pats apsvaigimas. Sustiprėjus psichinei priklausomybei, pradedama svaigintis ir po vieną.
Fizinė priklausomybė atsiranda vėliau, kai narkotinė medžiaga tampa būtina organizmo biologinei ir cheminei pusiausvyrai palaikyti. Ji pasireiškia ryškiais psichiniais ir fiziniais sutrikimais. Pakinta visos žmogaus organizmo funkcijos, kraujyje turi nuolat cirkuliuoti individuali narkotiko dozė. Nemalonius reiškinius panaikina nauja narkotiko dozė. Jei organizmas negauna narkotiko, vystosi abstinencijos sindromas.

 

VPLC TEIKIAMOS KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS VAIKAMS IR PAAUGLIAMS

Ambulatoriškai konsultuojami ir gydomi:

 • vaikai ir paaugliai (iki 18 m), turintys priklausomybę kompiuteriams, patologinį potraukį azartiniams lošimams, tabakui, alkoholiui, narkotinėms medžiagoms;
 • tėvai/globėjai ir kiti asmenys, besirūpinantys vaiko sveikata ir gerove, konsultuojami įvairiais su priklausomybės ligomis susijusiais klausimais;
 • socialinės rizikos grupėms priklausantys vaikai/paaugliai, kurių artimieji sergantys priklausomybės ligomis, dalyvauja įvairiose gydymo programose.

Konsultacijos metu įvertinamas vaiko/paauglio priklausomybės tipas, psichikos būsena, motyvacija sveikti bei sudaromas individualus ištyrimo ir gydymo planas, kuris apima:

 • medikamentinę detoksikaciją ambulatoriškai ar stacionare;
 • individualią psichoterapiją;
 • grupinę psichoterapiją;
 • psichologo konsultaciją;
 • socialinio darbuotojo konsultaciją.

Po gydymo suteikiamos tolimesnės rekomendacijos vaikui/paaugliui bei jo artimiesiems.

Gyd. vaikų ir paauglių psichiatro konsultacijai būtina išankstinė registracija telefonais (8 5) 216 0014 arba (8 5) 213 9123. Užsiregistravus atvykti į VPLC registratūrą, su savimi turėti vaiko asmenybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.

 • Vaikas/paauglys iki 16 m. amžiaus konsultacijai būtinai turi atvykti su tėvais ar asmeniu, turinčiu raštišką juridinį įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti vaiko interesus bei asmenybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka.
 • Vaikams ir paaugliams teikiamos paslaugos nemokamos.
 • Paaugliams nuo 16 m. paslaugos teikiamos ir neatskleidžiant asmens tapatybės.

Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro darbo laikas:

pirmadieniais, antradieniais, ketvirtadieniais nuo 8 val. iki 14 val.,

trečiadieniais, penktadieniais nuo 12 val. iki 18 val.

Anoniminės konsultacijos internetu visiems besidomintiems: www.vplc.lt

 

AMBULATORINĖ PAGALBA

Ambulatorinis skyrius

Vedėja – gyd. Ilona Skorupskienė, tel. (8 5) 213 7683.
Darbo laikas: 7 – 20 val.

Paslaugos:

 1. Anoniminės gydytojo ir psichologo konsultacijos pacientams ir artimiesiems dėl alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo;
 2. Nemokamas paauglių testavimas, įtarus vartojant narkotines medžiagas ar alkoholį (visą parą);
 3. Vaikų ir paauglių konsultacija;
 4. Paciento būklės įvertinimas, diagnozės nustatymas ir siuntimas stacionariam gydymui;
 5. Ambulatorinis alkoholinės abstinencijos gydymas (3 – 5 dienos);
 6. Priklausomybės nuo opioidų gydymas, naudojant vaistus (Suboxone, Subutex, Metadon DAK, Naltrexone) ir psichosocialinę pagalbą;
 7. Alkoholinio ir narkotinio apsvaigimo nustatymas asmenims, pristatytiems policijos arba besikreipusiems savanoriškai (užpildomas protokolas, turintis juridinę galią). Visą parą, paslauga mokama. Tel. (8 5) 213 8794.

Gydytojo konsultacijos pacientams, atvykstantiems į VPLC, vyksta nuo 8.00 iki 14.00 val. pagal išankstinį užrašymą. Registruotis į konsultaciją galima telefonu (8 5) 213 7808.

Ambulatoriniame skyriuje mokama gydytojo psichiatro apžiūra, kurios kaina yra 42,00 Lt, yra taikoma ambulatoriškai konsultuojamiems ir gydomiems asmenims neatskleidžiant jų asmens tapatybės (vyresniems, negu 18 metų) ir asmenims, kurie nėra Vilniaus m. gyventojai.

Vilniaus m. gyventojams bei asmenims iki 18 metų paslaugą apmoka Vilniaus priklausomybės ligų centras bei Valstybinės ligonių kasos. Už kai kuriuos medikamentus (Suboxone, Subutex, Naltrexone) pacientai turi susimokėti patys. Kreipiantis dėl gydymo reikalingas asmens dokumentas. Vilniaus m. gyventojai privalo pateikti pažymą apie deklaruojamą gyvenamąją vietą Vilniaus mieste. Nepateikus pažymos konsultacija yra mokama.

 

Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrius

Vedėja – Aušra Širvinskienė, tel. (8 5) 216 0014.
Darbo laikas: 8 – 19 val.

Paslaugos:

 1. Konsultacija ir informacija telefonu (8 5) 216 0014.
 2. Konsultacijos ir pagalba socialiniais klausimais.
 3. Psichologo konsultacijos priklausomų asmenų artimiesiems (1 kartą per savaitę psichologinės pagalbos grupės).
 4. Socialinių įgūdžių lavinimas.
 5. Socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai rizikos grupės vaikams.

Taikomos visiems suinteresuotiems asmenims.
Kreipiantis jokių dokumentų nereikia.
Visos paslaugos nemokamos.

Dienos centras (Savanorių g. 74)

Vedėja– gyd. Vilma Andrejauskienė, tel. (8 5) 233 3709.
Darbo laikas: 8 – 18 val.

Paslaugos:

 1. Psichiatro konsultacija.
 2. Psichologo konsultacija.


Grįžti