.

Visą mėnesį – nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 14 d. – stojantieji galės registruotis ir teikti prašymus mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas LAMA BPO Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje.

 

Šio priėmimo metu į pirminio profesinio mokymo programas stoti galės vidurinį išsilavinimą turintys asmenys. Į tęstinio profesinio mokymo programas stoti galės vidurinį išsilavinimą ir  profesinę kvalifikaciją ir / ar aukštąjį išsilavinimą, įgiję asmenys.

 

Priėmimas nebus vykdomas į tas profesinio mokymo programas, kurios vykdomos kartu su vidurinio ugdymo programa.

 

Žiemos priėmimo metu stojantieji galės pateikti ne daugiau kaip 2 pageidavimus į valstybės finansuojamas vietas. Juos galės pasirinkti iš sistemoje nurodytų profesinio mokymo įstaigų ir jų įgyvendinamų programų sąrašo.

 

Registruojantis Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje reikės nurodyti asmeninį elektroninio pašto adresą, kuriuo bus siunčiama svarbi informacija apie bendrąjį priėmimą bei kvietimas mokytis. Pildant prašymą būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę liudijantį dokumentą, bendrąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją (jei išsilavinimas įgytas iki 2010 m.). Asmenys, įgiję profesinę kvalifikaciją ir / ar aukštąjį išsilavinimą, turės pridėti šių dokumentų kopijas.

 

Stojantysis galės gauti tik vieną kvietimą mokytis. Kvietimus mokytis stojantieji matys informacinėje sistemoje, kvietimai taip pat bus išsiųsti prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu. Jų moksleiviai sulauks gruodžio 18 d., o mokymo sutartis galės sudaryti gruodžio 19–21 dienomis. Žiemos priėmime siūlomų mokymo programų sąrašą galima rasti LAMA BPO interneto svetainėje: http://profesinis.lamabpo.lt/programu-sarasas/

 

Visą informaciją apie bendrąjį priėmimą galima rasti LAMA BPO tinklalapyje: www.lamabpo.lt