.

 

2020 m. priėmimo datos

Stojimas į Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklą vykdomas internetu per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą.

2020 m. priėmimo datos

 

 Papildomas priėmimas

 

Prašymų priimti mokytis į profesinio mokymo įstaigas registravimas 2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.
Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms 2020 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2020 m. rugpjūčio 27 d. – rugpjūčio 28 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas
Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje
2020 m. rugpjūčio 31 d. – rugsėjo 2 d.

 

 

Laisvų valstybės finansuojamų ar nefinansuojamų vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka Nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 20 d.

Mokymo sutartys pasirašomos kiekvieną šio laikotarpio pirmadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos


Priėmimas vykdomas ir informacija teikiama Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos (LAMA BPO) bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje.

 

Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal Programas į valstybės finansuojamas ir / ar nefinansuojamas vietas teikia, konsultuojami ir informuojami apie bendrojo priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt (toliau –Sistema).

 

Neturinčius galimybės pateikti Prašymą per Sistemą kviečiame atvykti į mokyklą. Jums bus sudaryta prieiga prie kompiuterio Prašymui pateikti.

 

Priėmimas vykdomas į:

 pirminio profesinio mokymo programas asmenims:
baigusiems 10 klasių (kartu įgyjamas vidurinis išsilavinimas gimnazijos skyriuje);
baigusiems 12 klasių.

 

 tęstinio profesinio mokymo programas asmenims:
įgijusiems aukštąjį ar profesinį išsilavinimą.

 

Siekiantys įgyti pirmą arba antrą kvalifikaciją gali pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas.

 

Negavę valstybės finansuojamos vietos ar turintys daugiau nei dvi kvalifikacijas už mokymą moka savo lėšomis.

Likus laisvų vietų organizuojamas papildomas priėmimas.

 

Konsultacijos priėmimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

 

Pagrindinė buveinė
Tel. (8 5) 261 85 24
(8 5) 261 90 04
El. paštas vavm@vavm.lt
Mokyklos svetainė www.vavm.lt

 

Bukiškių skyrius
Tel. (8 5) 240 35 23
El. paštas rastinebs@vavm.lt

 

Sektorinis praktinio mokymo centras
Mob. tel. +370 5 2403644
El. paštas spmc@vavm.lt

 

 

–>   PRIĖMIMO TVARKOS APRAŠAS  <–