Priėmimas

Priėmimas vykdomas ir informacija teikiama Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos (LAMA BPO) bendram priėmimui organizuoti skirtoje sistemoje.

Stojantieji registruojasi, prašymus priimti mokytis pagal Programas į valstybės finansuojamas ir / ar nefinansuojamas vietas teikia, konsultuojami ir informuojami apie bendrojo priėmimo veiksmus ir rezultatus LAMA BPO informacinėje sistemoje, internetiniame tinklalapyje www.lamabpo.lt (toliau –Sistema).

Neturinčius galimybės pateikti Prašymą per Sistemą kviečiame atvykti į mokyklą. Jums bus sudaryta prieiga prie kompiuterio Prašymui pateikti.

2021 m. priėmimo datos

Priėmimo tvarkos aprašas

Konsultacijos priėmimo klausimais teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val.

Pagrindinė buveinė
Tel. (8 5) 261 85 24
(8 5) 261 90 04
El. paštas vavm@vavm.lt
Mokyklos svetainė www.vavm.lt

Bukiškių skyrius
Tel. (8 5) 240 35 23
El. paštas rastinebs@vavm.lt

Sektorinis praktinio mokymo centras
Mob. tel. +370 5 2403644
El. paštas spmc@vavm.lt